طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیبرخی از مصوبات سمینار عمومی هیأت های کشتی اعلام شد

برخی از مصوبات سمینار عمومی هیأت های کشتی اعلام شد

سمینار عمومی هیأت های کشتی کشور برگزار شد

بعد از شانزدهمین سمینار عمومی هیأت های کشتی سراسر کشور برخی از مصوبات این نشست اعلام شد.

کشتی آزاد, کشتی فرنگی, فدراسیون کشتی, برخی مصوبات سمینار عمومی هیأت کشتی اعلام

کشتی آزاد, کشتی فرنگی, فدراسیون کشتی, سمینار هیات های کشتی

به نقل از خبرنگار کشتی و رزمی گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، ضوابط کنترل حضور کشتی گیر غیر بومی از استان ها و شهرستان های غیر مرتبط بعد از نهایی شدن و تصویب در شانزدهمین سمینار عمومی هیأت های کشتی کشور به شرح زیر اعلام شد:

ضوابط کنترل حضور کشتی­گیران غیر بومی از استان­ها/شهرستان های غیر مرتبط در رقابت­های داخلی-ملی

با استناد به بند 4 صورتجلسه دوازدهمین سمینار عمومی روسای هیات کشتی استان­های سراسر کشور مورخ 04/09/1394، و تاکید روسای محترم هیات­ها در خصوص پیشگیری از کمپانی کشتی­گیران غیر بومی استان ها/شهرستان ها در سایر مسابقات داخلی-ملی، و با هدف برنامه ریزی بر روی استعدادهای استان­ها جهت قهرمان پروری و تربیت ورزشکاران بومی بمنظور توسعه، تقویت و رونق ورزش کشتی در استان ها/شهرستان ها، "ضوابط کنترل حضور کشتی­گیران غیر بومی از استان­ها /شهرستان های غیر مرتبط در رقابت­های داخلی-ملی" با تاکید بر این اصل که کشتی­گیران معرفی شده از سوی هر استان/شهرستان، در هر رشته و در هر رده سنی، بومی آن استان/شهرستان می­باشند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به شرح ذیل اعلام می­شود:

الف) در صورت ارائه مدارک و مستنداتی مبنی بر غیر بومی بودن هر کشتی­گیر کمپانی کننده در رقابت­های داخلی-ملی:

١) تا زمان بررسی مستندات ذیربط در کمیته انضـباطی، و اعلام رای اولیه کمیته مذکور در خصوص اعتراض وارده، هیچ­گونه اقدامی برای ممانعت از فعالیت کشتی­گیر ذیربط، صورت نخواهد گرفت.

٢) مسئولیت بررسی مدارک کشتی­گیران کمپانی کننده در مسابقات درون استانی / شهرستان­ها بر عهده هیات کشتی استان / شهرستان برگزار کننده خواهد بود.

ب) مدارک و مستندات ملاک تشخیص در جابه­جایی کشتی­گیران(جهت تغییر تابعیت استانی/شهرستانی) به شرح ذیل خواهد بود:

1- رده­های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان :
ارائه گواهی اشتغال به تحصیل(عکس­دار) که به تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان/استان رسیده باشد.
برای کشتی­گیرانی که در حال تحصیل نمی­باشند، ارائه تاییدیه شورای حل اختلاف ذیربط مبنی بر سکونت ایشان در استان/شهرستان مربوطه الزامی است.

2- رده­های سنی جوانان و بزرگسالان :
برای کشتی گیران غیربومی دانشجو، ارائه اصل کارت دانشجویی توام با گواهی سکونت ایشان در خوابگاه دانشجویی که به تایید دانشگاه مربوطه رسیده باشد.
برای کشتی­گیرانی که دانشجو بوده ولی در خوابگاه دانشجویی مستقر نمی­باشند، ارائه تاییدیه سکونت ایشان از شورای حل اختلاف منطقه بعلاوه اصل کارت دانشجویی الزامی است.
برای کشتی­گیرانی که در حال گذراندن دوران مقدس سربازی هستند، گواهی معتبر در حال خدمت سربازی ، توام با گواهی سکونت ایشان در پادگان مربوطه که به تایید یگان و پادگان محل خدمت رسیده باشد.
برای کشتی­گیران شاغل و ساکن، که در حال تحصیل یا انجام خدمت مقدس سربازی نمی­باشند، ارائه تاییدیه شورای حل اختلاف ذیربط مبنی بر سکونت ایشان در استان/شهرستان مربوطه الزامی است.

ج) علاوه بر مستندات بندهای ب و ج فوق الذکر ارائه رضایت نامه و تاییدیه هیات کشتی استان/شهرستان مبدا برای جابه جایی کشتی گیران از یک استان/شهرستان به استانی/شهرستانی دیگر الزامی می باشد.

د) در صورت تشخیص کمیته انضباطی کشتی­گیر و مربی رده سنی و رشته مربوطه در استان ذیربط و هیات کشتی استان یا شهرستان مربوطه، مسوولیت تخلف استفاده از کشتی­گیر غیر بومی را بر عهده خواهد داشت.

هـ) مرجع حل اختلاف در تشخیص بومی بودن کشتی گیران میان دو استان، فدراسیون کشتی، و میان شهرستان های وابسته به هر استان، هیات کشتی استان ذیربط خواهد بود.

کمیته مسئولیت های اجتماعی راه اندازی خواهد شد


کمیته مسئولیت های اجتماعی هیأت های کشتی کشور، راه اندازی خواهد شد. با هدف انجام مسئولیت های اجتماعی سازمان مدیریت کشتی کشور، در قبال مسائل اجتماعی موجود در خانواده بزرگ کشتی، و نیز جامعه ی ایران، با بهره مندی از جایگاه اجتماعی قهرمانان، پیشکسوتان و چهره های خوشنام کشتی استان ها و نیز ویژگی های سازمان های مردم نها (NGO)، سازمان ها و نهاد های دولتی و عمومی ذیربط و خیرین، هیأت های کشتی استان ها موظف به راه اندازی کمیته مسئولیت اجتماعی (CSR) شدند.

طرح سیستم گلخانه ای داوری اجرایی می شود


طرح سیستم گلخانه ای داوری کشور، بعد از تصویب در سمینارعمومی روسای هیأت های کشتی اجرایی می شود.
جزئیات کامل این طرح بعد از جمع بندی های لازم، توسط کمیته داوران در سمینار آتی روسای هیأت های کشتی، ارائه خواهد شد و بعد از تصویب نهایی، اجرایی می شود.

طرح سیستم گلخانه ای داوری کشور اختصاص به حمایت از داوران نخبه و مستعد کشور در عرصه بین المللی دارد.مصوبات کمیته مربیان و داوران فدراسیون کشتی اعلام شد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات