طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیآمریکا متخلف بزرگ اجرای برجام است | بروجردی

آمریکا متخلف بزرگ اجرای برجام است | بروجردی

تصادف آمریکا با موضوع برجام مستکبرانه و بدعهدانه است | امام جمعه موقت قزوین گفت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در فرآیند برجام آنچه مسلم و مشخص شده این است که آمریکا متخلف بزرگ اجرای برجام معرفی شده است و سیاست ایران احقاق حق کشور در برنامه هسته ای خواهد بود.


برجام

خبرگزاری فارس: علاء الدین بروجردی؛ رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  با اشاره به موعد اولین نقل از مجلس در صحن علنی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت های موجود در فرآیند برجام نقل از مجلس بر اساس واقعیت و مبتنی بر نقل ازات دریافتی خواهد بود.

وی افزود: مبنای ما در مجلس رهنمودهای 9 گانه مقام معظم رهبری بوده که پس از بحث های فراوان در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس مصوبه نمایندگان نقل از ارائه خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقل ازی که ارائه خواهد شد منابع مختلفی برای بررسی داشته است، خاطرنشان کرد: بازدید اعضای کمیسیون و همچنین کمیته هسته ای مجلس از سایت های فعال یکی از مهمترین منابع ارائه نقل از بوده است.

وی یادآور شد: این موضوع در کنار نقل از های منظمی که نهادهای درگیر با برجام به کمیسیون ارائه کردند مد نظر قرار گرفته است؛ به گونه ای که در رأس سه ماه، تمام اقدامات دولت توسط وزیر امور خارجه ارائه شده است و در جمع بندی نقل از مجلس همه ابعاد مد نظر خواهد بود.

وی با بیان اینکه محوریت نقل از مجلس واقع گرایانه خواهد بود، تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن فضای موجود نقل از مجلس در نهایت با واقعیت منطبق خواهد بود تا در روند دستیابی به خواسته های از پیش تعیین شده دست پیدا کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دیدارهای هیأت کشورمان در نیویورک با مقامات کشورهای اروپایی و آمریکایی تأثیر در روند برجام خواهد داشت یا خیر، گفت: به طور حتم دولتمردان کشورمان برای رسیدن به حق مسلم مردم کشورمان اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

وی در پایان سخنانش اظهار کرد: در فرآیند برجام آنچه مسلم و مشخص شده این است که آمریکا متخلف بزرگ اجرای برجام معرفی شده و سیاست ایران احقاق حق کشور در برنامه هسته ای خواهد بود.

بدعهدی آمریکایی ها در برجام
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات