طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
عکس های برگزاری مسابقه کشتی لوچو در جویبار

عکس های برگزاری مسابقه کشتی لوچو در جویبار

برگزاری مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان کشور

مسابقه کشتی لوچو در باشگاه فرهنگی ورزشی شهید شاکری کلاگرمحله جویبار برنقل ازد.


ساری, کشتی لوچو, برگزاری مسابقه, مسابقه کشتی به نقل از خبرنگار از ،مسابقه کشتی محلی لوچو با حضور نامداران این رشته و قهرمانان دنیا و المپیک در باشگاه فرهنگی ورزشی شهید شاکری کلاگرمحله جویبار با حضور علاقمندان کشتی برنقل ازد.
این مسابقه بین دو تیم از شهرستان های جویبار و آمل برگزار شد که با برتری جویبار به پایان رسید.

برگزاری مسابقه های کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات