طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های بریدن قوطی نوشابه با کاغذ

عکس های بریدن قوطی نوشابه با کاغذ

چرا بریدن با کاغذ دردناک است؟

یک استاد کونگ فو با پرتاب کارت کاغذی یک قوطی نوشابه را برش زد.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، یک کارت کاغذی در یک درگیری شاید برای شما کارساز نباشد اما برای این استاد کونگ فو حتما یک وسیله خطرناک به حساب می آید.


کارت بازی, بریدن قوطی نوشابه با کاغذ, استاد کونگ فو, بریدن قوطی نوشابه کاغذ

کارت بازی, بریدن قوطی نوشابه با کاغذ, استاد کونگ فو, باشگاه شبانه, باشگاه خبرنگاران جوان, قوطی نوشابه, بریدن قوطی


بریدن قوطی, بریدن قوطی نوشابه با کاغذ, کارت بازی, بریدن قوطی نوشابه کاغذ


باشگاه خبرنگاران جوان, استاد کونگ فو, قوطی نوشابه, بریدن قوطی نوشابه کاغذ


ژو چائوفنگ یک استاد کونگ فو است که حدود 11 سال است که این ورزش را تمرین می کند و از ابزارهای زیادی در ورزش خود استفاده کرده است.


کارت بازی, باشگاه شبانه, باشگاه خبرنگاران جوان, بریدن قوطی نوشابه کاغذ


کارت بازی, بریدن قوطی, باشگاه خبرنگاران جوان, بریدن قوطی نوشابه کاغذ


گفتنی است،این استاد کونگ فو از کارت بازی کاغذی استفاده کرده و یک قوطی نوشابه را بریده است.


2 برادر داعشی سعودی، سر مادر خود را بریدند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات