طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بزرگترین همایش رقص با چوب سیستانی ها فیلم

بزرگترین همایش رقص با چوب سیستانی ها فیلم

برگزاری همایش استانی معرفی دست آوردهای

هر ساله در این ایام سیستانی های شهرستان کلاله با جمع شدن در مرکز این شهر به رقص با چوب پرداختند.

فیلم, رقص با چوب, کلاله, بزرگترین همایش رقص چوب سیستانی

فیلم, رقص با چوب, کلاله, گلستان, سیستانی, دانلود
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛هر ساله در این ایام سیستانی های شهرستان کلاله با جمع شدن در مرکز این شهر به رقص با چوب پرداختند.

منبع:قدیر-گلستان(کلاله)

فیلم,رقص با چوب,کلاله,گلستان,سیستانی,دانلود,رقص با چوب,سیستانی,کلاله,دانلود,گلستان,فیلم


اینجا کلیک کنیدبزرگترین و عظیم الجثه ترین اسب تاریخ
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات