طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیبلیت پرواز تهران - مشهد 85 هزار تومان؟

بلیت پرواز تهران - مشهد 85 هزار تومان؟

انتقال هواپیما بِه بیرون محوطه / "شیء مشکوک" پرواز تهران مشهد را به تاخیر انداخت

روزنامه شرق به نقل از وزیر راه و شهرسازی نوشت: خطوط هوانوردی و هم بهره برداران از آزادسازی صنعت هوانوردی به شدت استقبال می کنند.


ناوگان هوایی روزنامه  شرق به نقل از وزیر راه و شهرسازی نوشت: خطوط هوانوردی و هم بهره برداران از آزادسازی صنعت هوانوردی به شدت استقبال می کنند.

عباس آخوندی گفت: همه خطوط درحال حاضر کاملا اختیار با خودشان است که چگونه در یک بازار رقابتی با هم رقابت کنند و قیمت های خدمات خود را بسته به واقعیت های پرتقاضا و کم تقاضا در ساعات متفاوت و روزهای مختلف، قیمت گذاری کرده تا بتوانند برای جلب رضایت و جذب مشتری بیشتر اقدام کنند. این تفاوت در قیمت گذاری، قدرت انتخاب بیشتری هم در اختیار مردم می گذارد.

وی افزود: در مواقعی قیمت های بلیت پرواز  تهران- مشهد به ٨٥ هزار تومان کاهش می یابد که نسبت به قیمت هایی که در گذشته برای این مسیر تعیین می شد، قیمت بسیار پایینی دارد؛ البته در زمان های پرتقاضا به طور طبیعی قیمت ها بیشتر است. اینکه مردم بتوانند براساس پیشنهادهای متفاوت حق انتخاب داشته باشند، مهم ترین نکته ای است که در یک بازار رقابتی فراهم می شود.

 او با بیان اینکه این آزاد سازی  البته در بخش هایی که امکان عرضه رقابتی وجود داشته باشد، صورت می گیرد،تصریح کرد: برای مثال در صنعت هوانوردی، با رقابتی شدن بازار، پنج ماه اول سال جاری نسبت به پنج ماه سال گذشته بیش از ٢٠ درصد تقاضای پرواز داخلی رشد کرده است؛ این موضوع نشان می دهد تقاضا وجود دارد و اگر اقتصاد رقابتی در هر بخشی ایجاد شود، می تواند تحرکی را در همان بخش ایجاد کند.

وی افزود:  این نمونه به خوبی نشان می دهد با آزادسازی قیمت ها می توان در بازار تحرک ایجاد کرد، البته این تماما به این مسئله بستگی دارد که عرضه کاملا رقابتی در بازار امکان پذیر باشد.

 به گفته وی دولت می تواند بخش هایی را که پیش از اعلام سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی رقابتی بوده اند و مشمول این سیاست ها نبوده اند، رقابتی اعلام کند.

وی تاکید کرد: من همچنان معتقدم این گونه سازمان ها باید منحل شوند؛ نمونه بارز آن، وقتی صنعت هوانوردی آزاد شد، هم رشد تقاضا و هم رشد عملکرد کمپانی های هواپیمایی را داشتیم و در کنار آن، قیمت های نازل تر بلیت در بسیاری از زمان ها فراهم شد.

 وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بخشی از اقتصاد ما که پیش تر هم رقابتی بود، به دلیل آماده بودن فضا، زمینه های رقابتی کردن آنها فراهم تر است،گفت: در مقایسه با بخش هایی که پیش تر در انحصار بود و هنوز بازار رقابتی قوی در آنها وجود ندارد. اکنون خصوصی سازی واقعی رخ نداده است،  برای نمونه، صنعت سیمان در گذشته انحصاری بوده؛ اما اکنون امکان رقابت درون آن وجود دارد.

وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی هم پیش تر رقابتی بوده و درحال حاضر هم امکان رقابتی شدن آن وجود دارد. حمل ونقل جاده ای اکنون کاملا رقابتی است؛ اما دولت هنوز هم در بخشی از آن به قیمت گذاری مشغول است. معلوم نیست چرا باید این قیمت گذاری ها انجام شود، به هیچ عنوان با این قیمت گذاری ها موافق نیستم.

 آخوندی گفت: بسیاری از بخش ها نیازمند خصوصی سازی مجدد هستند، برای مثال بخش هایی که سازمان تأمین اجتماعی در آنها، سهام مدیریتی دارد، به عقیده من باید مقرراتی وضع شود که سازمان تأمین اجتماعی موظف باشد سهام مدیریتی خود را در بازار بورس، عرضه مجدد کند تا با واگذاری مجدد آن، به سهام داری مشغول شود نه مدیریت؛ این کاری است که امکان قانونی آن وجود دارد و می توان آن را انجام داد.

به گفته وی در بسیاری از بخش ها، انحصار واگذار شده است و باید این انحصارها تعیین تکلیف شوند.

وزیرراه و شهرسازی عنوان کرد:  وقتی انحصار واگذار می شود، باید بدانیم انحصار خصوصی از انحصار دولتی خیلی بدتر است؛ انحصارهای خصوصی به اصلاحات ساختاری پیچیده تری نیاز دارند.مخابرات و پتروشیمی خلیج فارس یک نمونه آن است. متأسفانه در دولت قبل، انحصار های زیادی واگذار شده است.

تاخیر 5 ساعته پرواز مشهد - تهران
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات