طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تصویر بهترین تجربه شاعرانگیم در حضور دوستان افغانستانی بوده است

تصویر بهترین تجربه شاعرانگیم در حضور دوستان افغانستانی بوده است

بهترین مکان های آفریقا برای حیوان دوستان

کانون ادبی فرهنگی کلمه این هفته میزبان بانو شیرین خسروی شاعره ایرانی بود.

به نقل از خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، کانون ادبی فرهنگی کلمه این هفته میزبان بانو شیرین خسروی شاعره ایرانی بود.

خسروی در این نشست گفت: آشناییم با مهاجرین افغانستانی به سال ها دور برمی گردد و من از اینکه در جمع شاعران و نویسندگان مهاجر افغانستانی هستم بسیار خشنودم.

او اضافه کرد: هنوز با دوستان و شاعران افغانستانی در ارتباطم و بهترین تجربه های شاعرانگی خود را در حضور این دوستان و اساتید داشته ام.

این شاعره ایرانی با بیان اینکه افتخار دارم شعرم را نخستین بار در انجمن استان قم و در حضور اساتیدی چون استاد محمد شریف سعیدی، استاد محمد بشیر رحیمی شاعران برجسته افغانستانی می خوانم.

لازم به ذکر است که این نشست ادبی با شعرخوانی حضار پایان پذیرفت.

کانون ادبی کلمه, شاعران فارسی زبان, شاعران افغانستانی, بهترین تجربه شاعرانگیم دوستان افغانستانی بوده

کانون ادبی کلمه, شاعران فارسی زبان, شاعران افغانستانی, استان قم

کانون ادبی کلمه, شاعران افغانستانی, شاعران افغانستانی, بهترین تجربه شاعرانگیم دوستان افغانستانی بوده


استان قم, کانون ادبی کلمه, شاعران فارسی زبان, بهترین تجربه شاعرانگیم دوستان افغانستانی بوده


شاعران فارسی زبان, استان قم, کانون ادبی کلمه, بهترین تجربه شاعرانگیم دوستان افغانستانی بوده


شاعران افغانستانی, کانون ادبی کلمه, استان قم, بهترین تجربه شاعرانگیم دوستان افغانستانی بودهبا بهترین دوستانم قهرمان شدم | نادال
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات