طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بهره برداری از ۵۵ پروژه انکشافی در ولایت هرات

بهره برداری از ۵۵ پروژه انکشافی در ولایت هرات

بهره برداری از ۷ پروژه انکشافی در ولایت ارزگان

مسؤول مطبوعاتی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در غرب کشور می گوید که ۵۵ پروژه انکشافی در ولسوالی های ادرسکن ، شیندند، غوریان و گلران این ولایت افتتاح شدند

افغانستان, ولایت, هرات, بهره برداری پروژه انکشافی ولایت هرات

افغانستان, ولایت, هرات
به نقل از حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، "لیدا احمدی" گفت که این پروژه های شامل اعمار مراکزاجتماعی، دیوارهای محافظوی ، احیای مجد د کانال‎ها ، پلچک‎ها ، حقابه‎ها یا تقسیم کننده آب ، مبرز ، حفر چاه‎های نیمه عمیق همراه بمبه دستی، کاریز، تمدید شبکه‎های آب آشامیدنی صحی، احداث و جغل‎اندازی سرک‎های داخل قریه ها می باشند.

وی افزود که از مزایای این پروژه ها حدود ۸۲۲۲ خانواده مستفید خواهند شد.

قابل ذکر است که برنامه همبستگی ملی وزارت احیا وانکشاف دهات، از آغاز فعالیت های خود تا اکنون۴۵۵۳ پروژه ی انکشافی را با هزینه مجموعی (۴,۹۷۸,۰۸۶,۳۳۲) افغانی در سکتور های ترانسپورت ، شبکه آب رسانی،انرژی برق ، کانال آبیاری، آموزش و معیشت در ولایت هرات به مصرف رسانیده است.

بهره برداری از۲۰ پروژه انکشافی در ولایت پنجشیر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات