طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تأثیر شاداب سازی محیط آموزشی در ایجاد اشتیاق در دانش آموزان

تأثیر شاداب سازی محیط آموزشی در ایجاد اشتیاق در دانش آموزان

ایجاد دوره های آموزشی برای اولیای دانش آموزان کلاس اولی

مدرسه مکانی است که احساس شادی ، لذت و شور و شوق را در بین دانشآموزان به وجود می آورد و اساساً آموزش بدون شور و شوق هیچ معنایی ندارد.

سازی, شاداب, محیط, تأثیر شاداب سازی محیط آموزشی ایجاد اشتیاق دانش آموزان

سازی, شاداب, محیط, اموزشی

به نقل از از ، مدیر آموزش و آموزش پرورش شهرستان مهاباد می گوید : دانش آموزان بعد از محیط منزل ، بیشترین ساعات روز را در واحدهای آموزشی می گذرانند به همین منظور آموزش و پرورش در حال حاضر با عنوان طرح مهر ، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا فضاهای آموزشی را به محیطی مطلوب و دلنشین برای دانش آموزان مبدل کند.

قادری افزود : امسال از مجموع 325 مدرسه ی شهرستان مهاباد ، 28 مدرسه با ایجاد تعمیرات اساسی از جمله سیستم های گرمایشی و سرمایشی ، ایزوگام و آسفالت و همچنین نور پردازی مناسب برای سال تحصیلی جدید آماده شده است.

وی اضافه کرد : همچنین در قالب طرح هجرت3 ، در 6 مدرسه این شهرستان ، طرح شاداب سازی اجرا شده است.

بگفته قادری ، شکل و چیدمان کلاسها ، رنگ ، نور و تهویه ، امکانات آموزشی ، دکوراسیون داخلی ، همه و همه در آموزش پذیری و ایجاد علاقه و رغبت در دانش آموزان مؤثر است و اهمیت دادن به فضای آموزشی ، محیطی متناسب با خواسته های روانی دانش آموزان ایجاد خواهد کرد.

ضرورت ایجاد شهر ک های آموزشی برای دانش آموزان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات