طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تأکید آیت الله سبحانی بر علم آموزی طلاب و اهتمام به مطالعه

تأکید آیت الله سبحانی بر علم آموزی طلاب و اهتمام به مطالعه

آیت الله اعرافی مدیر حوزه علمیه قم شُد

مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر علم آموزی طلاب و اهتمام آن ها به مطالعه و علم آموزی گفت: باید جمع طلاب جمع علم و مباحثه باشد و قبل از آغاز درس، مباحثه و مرور درس ها را در دستور کار داشته باشند.

سبحانی, سخنرانی, ایت الله, تأکید آیت الله سبحانی علم آموزی طلاب اهتمام مطالعه

سبحانی, سخنرانی, ایت الله

به نقل از قم؛ آیت الله جعفر سبحانی با توصیه به طلاب در خصوص غنیمت شمردن دوران تحصیل خود اظهار داشت: طلاب حوزه باید قدر فرصت های خود را بدانند و اهتمام ویژه در دوران علم آموزی داشته باشند.


مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه فرصت ها همانند ابر بهاری هستند، افزود: انسان باید از این فرصت کم نهایت استفاده را کند چراکه گاهی می آید و از بین می رود و دوران تحصیل نیز همانند این دوره است.


آیت الله سبحانی با تأکید بر علم آموزی طلاب و اهتمام آن ها به مطالعه و علم آموزی گفت: باید جمع طلاب جمع علم و مباحثه باشد و قبل از آغاز درس مباحثه و مرور درس ها را در دستور کار داشته باشند.


هشدار مشاور هاشمی به آیت الله علم الهدی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات