طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیتامین اعتبار در قالب تسهیلات بانکی، معافیت و مشارکت برای ایجاد اشتغال روستایی

تامین اعتبار در قالب تسهیلات بانکی، معافیت و مشارکت برای ایجاد اشتغال روستایی

ایجاد اشتغال با توسعه فعالیت های روستایی

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: اعتباری در قالب تسهیلات بانکی، معافیت و مشارکت مابین نهادهای حمایتی و مسئول از جمله بنیاد مستضعفین و برکت ارائه شده است.

اشتغال روستایی, نهاد حمایتی, اعتبار, تامین اعتبار قالب تسهیلات بانکی معافیت مشارکت ایجاد اشتغال روستایی

اشتغال روستایی, نهاد حمایتی, اعتبار, معاونت روستایی
علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار وزارت کشور گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح دولت به منظور ایجاد 20 هزار شغل روستایی اظهار داشت: اعتباری در قالب تسهیلات بانکی، معافیت و مشارکت مابین نهادهای حمایتی و مسئول از جمله بنیاد مستضعفین و برکت ارائه شده است.


وی افزود: در راستای ایجاد اشتغال روستایی، آورده نهادهای مربوطه از جمله معاونت روستایی و حمایت فنی- اعتباری استان بسیار حائز اهمیت است که در دستور کار قرار دارد.اختصاص 270 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال روستایی در کرمان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات