طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
بین المللتاکید حزب الله و المستپیش بر همکاری گروه های سیاسی لبنان

تاکید حزب الله و المستپیش بر همکاری گروه های سیاسی لبنان

عکس های حزب الله لبنان، گروه مبارزی که به ارتشی کلاسیک تبدیل شد

جنبش حزب الله و المستقبل خواستار همکاری گروه های سیاسی برای خروج لبنان از بحران شدند.

بحران, سعد الحریری, لبنان, تاکید حزب الله المستقبل همکاری گروه سیاسی لبنان

بحران, سعد الحریری, لبنان, حزب الله, سعد الحریری, پارلمان لبنان, سید حسن نصرالله, گروه های سیاسی, المستقبل, رئیس جمهور, گفتگوها, بین الملل

به نقل از گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ حزب الله وحزب جریان المستقبل درپایان سی و چهارمین دورگفت وگوهای دوجانبه با صدور بیانیه ای از گروه های سیاسی این کشور خواستند تا برای خروج لبنان از بحران به ویژه بعداز تعلیق گفت وگوهای ملی به رایزنی های ادامه داده و همکاری کنند.

این دور گفت وگوها عصر سه شنبه با حضور اعضای هیات های حزب الله و جریان المستقبل درعین التینه مقر دوم ریاست مجلس لبنان برگزار شد و « علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان هم به نمایندگی از « نبیه بری» رئیس مجلس لبنان در آن کمپانی کرد.

در این بیانیه آمده است: دو طرف در این جلسه بحران عمیقی را که دولت، پارلمان و ریاست جمهوری از آن رنج می برند و تاثیری منفی بر ثبات لبنان بویژه بعداز تعلیق گفت وگوهای ملی گذاشته است ، بررسی کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت یافتن راه هائی برای خروج لبنان از این بحران از جمله ادامه تماس های بین گروه های سیاسی تاکید کردند.

«نادر الحریری» مشاور و رئیس دفتر«سعد الحریری» رئیس حزب جریان المستقبل به همراه «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان و «سمیر الجسر» از فراکسیون المستقبل در مجلس لبنان از طرف این حزب در گفت وگوی با حزب الله کمپانی کردند.

«حسین الخلیل» معاون سیاسی «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله نیزبه همراه «حسین الحاج حسن» وزیر صنعت لبنان و «حسن فضل الله» از فراکسیون حزب الله (وفاداری به مقاومت) در مجلس از طرف این حزب پشت میز گفت وگوها نشستند.

گفت وگوهای دوجانبه حزب الله و جریان المستقبل با وجود اختلافات شدید سیاسی به ویژه در خصوص روابط خارجی و انتخاب رئیس جمهوری، تاکنون متوقف نشده است.

تبریک ظریف به حزب الله و وزیر خارجه لبنان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات