طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تجلیل از 14بهورز نمونه گنبدی

تجلیل از 14بهورز نمونه گنبدی

تجلیل از بهورزان نمونه شهرستان سقز

14بهورز نمونه گنبدی تجلیل شدند.

مرکز, بهورز, گنبدکاووس, تجلیل بهورز نمونه گنبدی

مرکز, بهورز, گنبدکاووس, گلستان, گرگان, بهداشت

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ رئیس مرکز بهداشت گنبدکاووس گفت: بیش از 190هزار نفر از خدمات بهورزان در حوزه روستایی و عشایری گنبدکاوس برخوردارند.

فرهاد بدیعی افزود: طرح ناب در خانه های بهداشت گنبدکاوس شروع شده و بر اساس این طرح سوابق بیماری و پزشکی 100%جمعیت تحت پوشش خانه های بهداشت در سامانه ناب ثبت می شود .

وی افزود: برای هرفرد یک پرونده الکترونیک پزشکی تعریف می شود و پزشکان از طریق این سامانه میتواند کلیه سوابق پزشکی بیمار را دریافت کنند.تجلیل از 60 بهورز نمونه گیلان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات