طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تجهیز کامل بیمارستان های همدان به دستگاه بی خطرساز زباله

تجهیز کامل بیمارستان های همدان به دستگاه بی خطرساز زباله

تجهیز بیمارستان امیرالمؤمنین شهرستان شهرضا به دستگاه ماموگرافی

رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای همدان از تجهیز تمام بیمارستان های استان به دستگاه بی خطرساز زباله خبر داد.

دستگاه بی خطر ساز زباله, همدان, تجهیز بیمارستان, تجهیز کامل بیمارستان همدان دستگاه خطرساز زباله

دستگاه بی خطر ساز زباله, همدان, تجهیز بیمارستان
به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛ حسینعلی نوروزی با بیان اینکه در تمام بیمارستان های دولتی و خصوصی همدان دستگاه بی خطرساز زباله نصب شده است، اظهار کرد: در حال حاضر همه دستگاه ها فعال هستند.

وی با بیان اینکه همدان جزو معدود استان هایی است که صد درصد بیمارستان ها مجهز به این دستگاه ها شده اند، گفت: به وسیله این دستگاه ها، زباله های بیمارستانی به زباله های معمولی تبدیل می شود تا مشکلی در جمع آوری آن به همراه زباله شهری و دفع آن نباشد.

رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای همدان ادامه داد: در راستای بی خطرسازی زباله های بیمارستانی، آزمایشگاه دوره ای فعال است که از خروجی این دستگاه ها نمونه برداری می شود تا صحت عملکرد آنها تایید شود.

وی با بیان اینکه اکنون قریب به اتفاق تمام دستگاه های بی خطرساز زباله استان استاندارهای لازم را دارند، تأکید کرد: مرجع اظهارنظر در خصوص بی خطرساز شدن زباله های بیمارستانی سازمان محیط زیست و معاونت بهداشتی است نه شهرداری!

نوروزی با بیان اینکه در قانونی جایی برای اظهار نظر شهرداری در این خصوص دیده نشده است، افزود: در مطب های خصوصی و کلینیک ها به دنبال این هستیم تا با همکاری نظام پزشکی، تمام زباله های این مراکز نیز بی خطر شوند.

وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد این باشیم که زباله های این مراکز نیز بی خطر می شود چرا که سالم سازی محیط زیست در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

رئیس گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای استان همدان با بیان اینکه آزمایشگاه ها، مطب ها و کلینیک ها مسؤولیت بی خطرسازی زباله ها در مراکز خود را دارند گفت: سازمان نظام پزشکی متولی این مراکز است که امیدواریم این مسئله را کمی جدی تر ببینند.

وی افزود: شهرداری با توجه به تعرفه های خاص خود زباله ها را جمع آوری می کند و دفع بهداشتی صورت می گیرد اما بی‎خطرسازی موضوعی است که در قانون تصویب شده و هر فردی که پسماند تولید می کند خود نیز باید نسبت به بی خطرسازی آن اقدام کند.


تجهیز بیمارستان پیمانیه جهرم به دستگاه جدید
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات