طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تخریب بناهای غیر مجاز در آمل

تخریب بناهای غیر مجاز در آمل

تخریب بناهای غیر مجاز

بناهای غیر مجاز در آمل تخریب شدند.

ساخت و ساز, پیشگیری ساخت, جهاد کشاورزی, تخریب بناهای غیر مجاز آمل

ساخت و ساز, جلوگیری ساخت, جهاد کشاورزی, ساری, تخریب بنا

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حسین اسلامی ، مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: در راستای اجرای تبصره 2ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی وبه منظور حفظ صیانت از بستر تولید و پیشگیری از تخریب و تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع بناهای غیر مجاز در روستاهای فرح آباد و نوده هرازپی آمل انجام شد.

اسلامی افزود: این قلع و قمع بناهای غیر مجاز در 2 روستای آمل به اجرا در آمد که در روستا نوده هراز پی یک مورد به مساحت 3 هزار متر مربع و روستای فرح آباد دابو از مرکز جهاد کشاورزی سورک 3مورد به مساحت 23040 متر مربع دیوار کشی و محوطه سازی بوده است.

وی افزود: مجموعاً 26040 مترمربع از اراضی زراعی آزاد و به وضعیت اولیه برگشت داده شده است.

تخریب بناهای غیرمجاز در بومهن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات