طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در چالوس

تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در چالوس

تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز باغی

بیش از 30 هزار متر دیوارکشی و قطعه بندی در زمین های کشاورزی چالوس تخریب شد.

غیر مجاز, تخریب ساخت و ساز, تغییر کاربری, تخریب ساخت ساز غیر مجاز چالوس

غیر مجاز, تخریب ساخت و ساز, تغییر کاربری, ساری, زمین مازندران

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، یزدانقلی خزایی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس گفت: در راستای اجرای احکام قلع و قمع بنای غیرمجاز در زمین های زراعی و باغی احکام مربوط به قلع و قمع و تخریب ساخت و ساز غیرمجاز به صورت احداث دیوار و قطعه بندی به مساحت بیش از 30 هزار متر و 40 قطعه تفکیکی در زمین های کشاورزی منطقه هرطه کلا از بخش مرکزی این شهرستان اجرا شد.

خزایی با بیان اینکه با اجرای این عملیات 6 هکتار از شالیزارهای این منطقه به وضعیت اولیه اعاده شد، افزود: تمامی مالکین یا متصرفین اراضی زراعی باغی موضوع قانون 3 حفظ کاربری زمین های زراعی و باغی که به صورت غیرمجاز و بدون مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک عمل کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تاسه برابر بهای زمین به قیمت روز با کارمزد جدید که مورد نظر متخلف بوده و در صورت تکرار جرم نیز به جزای نقدی و حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

تخریب ساخت وَ ساز غیر مجاز دَر زمین هایِ کشاورزی کلاردشت
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات