طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
عکس های ترافیک روان در جاده های ارتباطی مازندران

عکس های ترافیک روان در جاده های ارتباطی مازندران

ترافیک در جاده های ارتباطی مازندران عادی و روان

رفت و آمد خودروها در همه جاده های ارتباطی مازندران عادی و روان است.


جاده چالوس, جاده هراز, جاده چالوس, ساری

به نقل از خبرنگار از ، مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد: بر اساس دریافت تصاویر دوربین های نظارتی و نقل ازات ماموران راهداری، تردد در همه محورهای اصلی مازندران از جمله جاده هراز، سوادکوه، چالوس و کیاسر ترافیک عادی و روان است.

بر اساس این نقل از از لحاظ جوی نیز مداخلات جوی خاصی در این محورها مشاهده نشده است.

ترافیک روان در جاده های ارتباطی مازندران
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات