طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
عکس های ترافیک سنگین و نیمه سنگین در 2 جاده ارتباطی مازندران

عکس های ترافیک سنگین و نیمه سنگین در 2 جاده ارتباطی مازندران

ترافیک نیمه سنگین در سه جاده ارتباطی پر تردد مازندران

رانندگان احتیاط کنند ، رفت و آمد خودروها در 2 جاده ارتباطی مازندران نیمه سنگین و سنگین است.


جاده ارتباطی, ترافیک سنگین, ترافیک نیمه سنگین, ساری به نقل از خبرنگار از ، مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد: بر اساس دریافت تصاویر دوربین های نظارتی و نقل ازات ماموران راهداری، تردد در محور هراز محدوده پارک جنگلی آمل ، چلاو، وانا و پلور سنگین است .

در محور کندوان از مرزن آباد تا تونل کندوان ترافیک به صورت مقطعی نیمه سنگین و در جاده های سوادکوه، و کیاسر ترافیک عادی و روان است.

بر اساس این نقل از از لحاظ جوی نیز محور های کندوان و هراز در ارتفاعات مه آلود و در غرب شهرهای تنکابن و رامسر بارندگی و جاده لغزنده است .

دیگر مناطق استان آسمان صاف نقل از شده است.

ترافیک نیمه سنگین در 2 جاده ارتباطی مازندران
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات