طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیتربیت تک پسی باعث وسواسی شدن فرد می شود

تربیت تک پسی باعث وسواسی شدن فرد می شود

وقتی تحول یک فرد باعث مرگ یک ایدئولوژی شد

فرد وسواسی دچار افکار ناخواسته و آزاردهنده ای می شود و کم کم اطرافیان را از خود دور می کند.

شخصیت وسواسی, تربیت تک بعدی, خانواده, تربیت تک بعدی باعث وسواسی فرد

شخصیت وسواسی, تربیت تک بعدی, خانواده, درمان بیماری وسواس

سارا حسینی روان شناس در مصاحبه با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تأثیر وسواسی بودن بر اعضای خانواده، گفت: افراد وسواسی گرفتار افکار و تصوراتی مکرر، مداوم و ناخواسته هستند. مثلا دست های خود را در یک زمان چندین بار می شویند. تکرار این اعمال در نهایت سبب افزایش اضطراب و نگرانی می شود. فرد شخصیت قبلی خود را تخریب می کند و اطرافیان و اعضای خانواده به چشم فرد مریض به او نگاه می کنند.


وی با اشاره به جایگاه خانواده در رشد شخصیت وسواسی اذعان کرد: به دلیل تربیت تک بعدی و انعطاف ناپذیری، تحقیر فرزندان، نادیده گرفتن توانایی ها، بی ارزش دانستن نیازهای فرزند و الگو برداری از رفتار پدر و مادرها جایگاهی مشخص و مطمئن برای رشد و شخصیت وسواسی پدید می آورد. بنابراین برای بهبود حال این بیماران ابتدا باید به درمان والدین توجه کنیم.


حسینی با بیان راه های درمان بیماری وسواس، گفت: برای درمان وسواس، می توان از روان درمانی و رفتارشناختی کمک گرفت. در این روش، فرد به تدریج با عامل ترس رو به رو می شود و این تکرار به مرور از اضطراب فرد می کاهد. مثلا اگر فردی بر شستشو اصرار دارد، شی آلوده را تصور می کند و آن را لمس می کند و بعد از آن دست های خود را نمی شوید و تکرار این کار به تدریج اضطراب بیمار را کاهش می دهد. همچنین ارتباط دائم با درمانگر از عوامل موفقیت فرد درمان شونده است.


همسر فردوس کاویانی آلزایمر گرفتن همسرش را تکذیب کَرد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات