طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
فرهنگی و هنریتزریق امید به جامعه با قلم نویسنده ممکن می شود

تزریق امید به جامعه با قلم نویسنده ممکن می شود

رسالت مهم خبرنگاران دمیدن روحیه امیدواری در جامعه

قلم نویسنده در صورت جذابیت و زیبایی تاثیرگذار است و می تواند به جامعه امید دهد و یا جامعه را دچار افسردگی کند.

نویسنده, راضیه تجار, قلم نویسنده, تزریق امید جامعه قلم نویسنده ممکن

نویسنده, راضیه تجار, قلم نویسنده, امید در جامعه, تاثیر قلم نویسنده

راضیه تجار نویسنده در مصاحبه با خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص نقش نویسندگان در تزریق امید به جامعه ابراز داشت: نویسنده باید به آنچه از قلم خویش نشات می گیرد، باور داشته باشد. اگر در داستان ساختار منظم و به صورت جالب و درست وجود داشته و هنرنمایی نویسنده مشخص باشد، یقینا آنچه در بطن اثر هست به صورت پیام و محتوا در جان خواننده شکل می گیرد. اگر اثر پر از ناامیدی و سیاه اندیشی باشد و دنبال تباهی، سیاهی و فروپاشی باشد، مخاطب دچار افسردگی و ناامیدی می شود و وجه تیرگی می گیرد و اگر بر تصویر روشنایی، امید، سازندگی و خدا باوری از دل متن بربیاید، مسلم است که در روحیه خواننده سرزندگی و نشاط و امید تجلی می یابد.

وی افزود: متاسفانه بعضی نویسندگان، با تیرگی و تاری نوشتن را نشانه روشنفکری می دانند. در حالی که این درست نیست و همیشه در اوج تاریکی ها مناطق روشنی نیز هست. مخصوصا اینکه ما ایرانی ها به وجود خدا معتقد هستیم و همین امید را به زندگی ما وارد می کند. فکر می کنم اگر ضرورت دارد تیرگی و غم در اثری وجود داشته باشد، باید در آن دریچه ای از نور هم باشد تا خواننده ناامید نشود.

گفتنی است؛ «نرگسها»، «هفت بند» و «کوچه اقاقیا» از جمله آثار راضیه تجار است و و رمان «آتش زاد» از وی بزودی وارد بازار می شود.


تاثیرگذاری نویسنده در صورت کتابخوان بودن جامعه اتفاق می افتد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات