طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تشویق خاص تماشاگران استقلال فیلم

تشویق خاص تماشاگران استقلال فیلم

تشویق خاص ایسلندی ها اَز نگاه تماشاگران

فیلمی از تشویق تیم استقلال به صورت ایسلندی از طریق هواداران را می بینید.

بازی استقلال, دانلود, تشویق ایسلندی, تشویق خاص تماشاگران استقلال

بازی استقلال, دانلود, تشویق ایسلندی, هوادارن استقلال, ایسلندی, فیلم
به نقل از گروه شهروند خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ فیلمی از تشویق تیم استقلال به صورت ایسلندی از طریق هواداران را می بینید.

منبع:حسن مطهری-تهران

بازی استقلال,دانلود,تشویق ایسلندی,هوادارن استقلال,ایسلندی,فیلم,فیلم,دانلود,ایسلندی,تشویق ایسلندی,هوادارن استقلال,بازی استقلالاینجا کلیک کنیدتماشاگر خاص بازی استقلال - نفت!
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات