طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تضمین آینده کشور با کارآمدی آموزش و پرورش

تضمین آینده کشور با کارآمدی آموزش و پرورش

تدبیر آموزش و پرورش برای آینده شغلی کشور / هدایت تحصیلی اجبار یا کمبود امکانات

آموزش و پرورش قوی و کارآمد آینده کشور را تضمین می کند.

آموزش و پرورش, آینده کشور, مدارس مازندران, تضمین آینده کشور کارآمدی آموزش پرورش

آموزش و پرورش, آینده کشور, مدارس مازندران, آینده روشن, ساری

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حمید رضا کفاش ، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش کشور در مدرسه شهید چمران شهرستان تنکابن گفت: اگر آموزش و پرورش قوی و کارآمد عمل کند می تواند در تربیت نسل های آینده این مرز و بوم تاثیر گذار باشد و آینده ایران اسلامی را تضمین نماید.

کفاش افزود : باید فرزندان ایران اسلامی در کنار تحصیل به تهذیب و ورزش نیز بپردازند تا در آینده فردی مفیدی برای خانواده و جامعه باشند.

وی گفت: توسعه جامعه و نیروی انسانی به دست جامعه فرهنگی و معلمان محقق می شود و اگر معلمان به عنوان رکن رکین سازنده جامعه معرفی شوند ، کارهای بزرگی انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای رشد و توسعه نیاز به مشارکت همگانی دارد، افزود: معلمان باید زبان گفت وگو ، قدرت تحمل نظر مخالف ، ابراز اندیشه ، منطق و صبر و ایستادگی را به دانش آموزان یاد دهند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش کشور گفت: والدین باید بچه ها را به صفات خوب تشویق کنند و با آرامش و مهربانی نسبت به تربیت آنها همگام و همسو با معلمان اقدام نمایند.

کفاش افزود : باید در کنار مسائل دینی و اخلاقی مثل نماز و مسائل فرهنگی به تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان نیز توجه ویژه شود و در این زمینه کانون های فرهنگی تربیتی دانش آموزان می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند.

زبان انگلیسی و سیاست نابخردانه آموزش و پرورش! / تب بالای آموزش زبان در کشور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات