طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
تظاهرات مردمی در ایالت کارولینا در اعتراض به کشته شدن یک شهروند آمریکایی

تظاهرات مردمی در ایالت کارولینا در اعتراض به کشته شدن یک شهروند آمریکایی

تظاهرات در اعتراض به نژادپرستی پلیس در کارولینای شمالی به خشونت کشیده شدبرگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در پایتخت فیلیپین
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات