طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیتعداد جاسوس های انگلیس افزایش می یابد

تعداد جاسوس های انگلیس افزایش می یابد

سفیر انگلیس جاسوس کهنه کار است، دولت پاسخگو باشد | کیهان

شبکه تلویزیونی بی بی سی نقل از داد: سرویس اطلاعات محرمانه انگلیس (ام ای۶) قرار است در یکی از بزرگ ترین توسعه های خود از زمان جنگ سرد تعداد جاسوس های خود را ۴۰ درصد افزایش دهد.

خبرگزاری ایسنا: شبکه تلویزیونی بی بی سی نقل از داد: سرویس اطلاعات محرمانه انگلیس (ام ای۶) قرار است در یکی از بزرگ ترین توسعه های خود از زمان جنگ سرد تعداد جاسوس های خود را ۴۰ درصد افزایش دهد.

شبکه تلویزیونی بی بی سی به نقل از منابع ناشناس، گفت: سرویس اطلاعات محرمانه انگلیس تعداد جاسوس ها خود را از ۲۵۰۰ تن به نزدیک ۳۵۰۰ تن تا سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش خواهد داد.

ام ای۶ تعداد دقیق کارکنان خود را افشا نمی کند.

الکس یونگر ، رییس ام ای۶ ، گفت: تهدید گروه های تروریستی علیه غرب سال ها ادامه خواهد داشت چرا که بعد گرفتن قلمروهای داعش شکاف های عمیق تر جهانی را که باعث پرورش شبه نظامیان شده حل نخواهد کرد.

ام ای۶ به صورت برون مرزی فعالیت دارد و موظف است تا از انگلیس و منافعش دفاع کند.

انگلیس در صدد کاستن از تعداد پناهجویان
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات