طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیکاهش تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی

کاهش تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی

اراضی کشاورزی با تغییر کاربری غیرمجاز از دریافت خدمات محروم می شوند

مدیر امور اراضی استان تهران گفت:کسی نمی تواند این ادعا را داشته باشد که تغییر کاربری های غیر مجاز به صفر رسیده اما به دنبال تلاش ها و پیگیری های مجددانه تغییر کاربری های غیر مجاز به نسبت سال گذشته کاهش یافته است.

فرهنگ سازی, ناوگان حفاظتی, غیر مجاز, تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی

فرهنگ سازی, ناوگان حفاظتی, غیر مجاز, تغییر کاربری, اقتصادی
قاسم عنایتی مدیر امور اراضی استان تهران در مصاحبه با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،از کاهش تغییر کاربری های غیر مجاز خبر داد و گفت: در راستای تحقق شعار امسال بنا به تاکید مقام معظم رهبری، امور اراضی استان تهران در راستای کاهش تغییر کاربری های غیر مجاز با تجهیز ناوگان های حفاظتی در سطح شهرستان ها اقدام به اجرا و عملیاتی کردن قانون نموده است.


وی افزود: در راستای تجهیز ناوگان حفاظتی، امور اراضی استان تهران با یگان حفاظتی ناجا قراردادی منعقد نموده به طوریکه در اکیپ های حفاظتی یک افسر برای کمک به تیم های حفاظتی برای پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز حضور داشته باشند.


عنایتی با بیان اینکه آمارها بیانگر آن است که در اغلب شهرستان ها تغییر کاربری غیر مجاز به حداقل ممکن رسیده، بیان کرد: البته کسی نمی تواند این ادعا را داشته باشد که تغییر کاربری های غیر مجاز به صفر رسیده اما همه تلاش ها و پیگیری ها مبنی بر آن است تا تغییر کاربری مقدار باقی مانده را با تقویت اکیپ های حفاظتی و شناسایی مناطق پرخطر کاهش دهیم.


مدیر امور اراضی استان تهران ادامه داد: راه اندازی سامانه 131 و نقل ازات مردمی و پیگیری مجددانه اکیپ های حفاظتی در شهرستان ها بنا به آمارهای موجود بیانگر آن است که کاهش تغییر کاربری های غیر مجاز در سال گذشته و امسال قابل توجه است.


وی با بیان اینکه فرهنگ سازی امری مهم در پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز به شمار می رود، بیان کرد: برخی افراد به سبب عدم آشنایی با قوانین اقدام به تغییر کاربری های غیر مجاز می نمایند از این رو در بسیاری از مواقع به سبب وجود ضرورت ها و قوانین حفاظتی و اراضی، بنا به ضرورتهای شهروندان در قانون وکمیسیون های متفاوت موارد مطرح می شود و از این رو مجوزهای لازم صادر خواهد شد تا با این وجود مردم به جای دخل و تصرفات غیر مجاز در چارچوب قانون اقدام به تغییر اراضی نمایند.


قلع وقمع تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی در بخش خواجه شهرستان هریس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات