طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیبدقولی شرکت های چینی در اجرای پروژه های نفتی / تهرانی ها چقدر آب مصرف می کنند؟

بدقولی شرکت های چینی در اجرای پروژه های نفتی / تهرانی ها چقدر آب مصرف می کنند؟

اعتماد دوباره جایز است؟ / بدقولی شرکت های چینی دراجرای پروژه های نفتی ایران

میانگین سرانه مصرف آب ایرانی ها 260لیتر در روز است که بیش از 100 لیتر بالاتر از میانگین مصرف جهانی است.

به نقل از خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قرار داد جدید نفتی در بن بست انتقال فن آوری تا میزان مصرف آب تهرانی ها از مهم ترین رویدادهای اقتصاد و انرژی در هفته ای که گذشت،راه های تحریک تقاضا در اقتصاد ایران چیست؟

برخی از کارشناسان معتقدند عواملی مانند ارتقای کنترل کیفیت و استانداردسازی کالاهای داخلی, پرداخت بدهی دولت به بانک ها, افزایش صادرات و مقابله با کالای قاچاق در تحریک تقاضا موثر هستند.


تهرانی ها چقدر آب مصرف می کنند؟

میانگین سرانه مصرف آب ایرانی ها 260لیتر در روز است که بیش از 100 لیتر بالاتر از میانگین مصرف جهانی است.


آمار, انرژی تجدیدپذیر, قرارداد نفتی, تهرانی چقدر آب مصرف بدقولی کمپانی چینی پروژه نفتیبلای بزرگی نام اختلاف آماری

آمار, انرژی تجدیدپذیر, قرارداد نفتی, پروژه نفتی, اقتصادی, اقتصاد ایران


الزام سازمان های دولتی به تأمین برق از انرژی های تجدیدپذیر

هیات وزیران وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادها و کمپانی های دولتی را به تأمین 20 درصد برق مصرفی ساختمان های خود از انرژی های تجدیدپذیر ملزم کرد.


بلای بزرگی به نام اختلاف آماری

اختلاف در آمار مراکز آماری بلایی بزرگ است و این مساله موجب بی اعتمادی در مردم می شود.


پروژه نفتی, اقتصادی, انرژی تجدیدپذیر, تهرانی چقدر آب مصرف بدقولی کمپانی چینی پروژه نفتیبلای بزرگی نام اختلاف آماریقراردادهای جدید نفتی در بن بست انتقال فن آوری

کارشناس ارشد انرژی گفت :انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای جدید نفتی امکان پذیر نیست .بدقولی کمپانی های چینی در اجرای پروژه های نفتی ایران/اعتماد دوباره جایز است؟

مسئولین وزارت نفت علی رغم بدعهدی های اخیر کمپانی های چینی بازهم مصمم به ادامه فعالیت با آنها هستند.


پروژه نفتی, قرارداد نفتی, اقتصاد ایران, تهرانی چقدر آب مصرف بدقولی کمپانی چینی پروژه نفتیبلای بزرگی نام اختلاف آماریتهرانی ها چقدر آب مصرف می کنند؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات