طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیعکس های نخستین تهیه شده از منافقین در رسانه های آلبانی

عکس های نخستین تهیه شده از منافقین در رسانه های آلبانی

عکس های نخستین تهیه شده از منافقین در رسانه های آلبانی

منافقین باید بدانند که کشور آلبانی مانند عراق نیست که بتوانند مقابل رسانه ها، پلیس و افکار عمومی آن به سادگی تحرک کنند و باید شاهد اقدامات آتی عناصر درونی این کشور نسبت به سازمان باشند.

به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با ورود منافقین به کشور متلاطم آلبانی به عنوان یکی از محمل های گروه های مافیایی و تروریستی در اروپا، رسانه های محلی این کشور به سراغ اعضای نفاق رفته و تصمیم به فیلم برداری و عکس برداری از آنان نموده اند.

برخی تصاویر مربوط به رسانه های محلی آلبانی به شرح زیر است:

منافقین, گروهک تروریستی, رسانه ها, تهیه منافقین رسانه آلبانی

منافقین, گروهک تروریستی, رسانه ها, تصاویر جدید از منافقین, آلبانی, پادگان اشرف, لیبرتی, کمپ اشرف, مسعود رجوی

حیاط مقر منافقین

لیبرتی, کمپ اشرف, مسعود رجوی, تهیه منافقین رسانه آلبانی


کمپ اشرف, آلبانی, منافقین, تهیه منافقین رسانه آلبانی


سیم خاردارهای اطراف مقر منافقین

رسانه ها, لیبرتی, آلبانی, تهیه منافقین رسانه آلبانی


کنترل شدید مقر منافقین برای پیشگیری از فرار نیروها

پادگان اشرف, منافقین, مسعود رجوی, تهیه منافقین رسانه آلبانی


برخی عناصر منافقین که حاضر به گفتگو با رسانه های آلبانی نشدند

گروهک تروریستی, مسعود رجوی, تصاویر جدید از منافقین, تهیه منافقین رسانه آلبانی


منافقین, پادگان اشرف, گروهک تروریستی, تهیه منافقین رسانه آلبانی


رسانه ها, آلبانی, لیبرتی, تهیه منافقین رسانه آلبانی
چند نکته در راستای تصاویر و فیلم های منتشر شده در رسانه های آلبانی قابل تامل به نظر می رسد که به آنها می پردازیم:

-نمایش کاملی از زندگی پادگانی و فرقه گرایانه از منافقین، این مسئله با توجه به ساختار سازمان به هیچ عنوان حل شدنی نیست و این سوال دائمی را در افکار عمومی آلبانی ایجاد خواهد کرد که چنین گروهی با ماهیت نظامی چرا وارد این کشور شده اند؟!

-برخی عناصر منافقین گفتگو خود با رسانه های آلبانی را خطرناک قلمداد کرده اند و دلیل عدم گفتگو را نمایش تصویرشان برای خانواده هایشان در ایران مطرح نموده اند.

-عدم وجود زندگی منافقین بصورت خانوادگی بعنوان سازمانی که ادعای سیاسی نمایی دارد نیز از سوالاتی است که در افکار عمومی آلبانی مطرح خواهد بود،در این راستا حضور خانواده اعضای فریب خورده سازمان نفاق در ماه های آتی می تواند در شناخت ماهیت این فرقه کمک شایانی نماید.

-منافقین باید بدانند که کشور آلبانی مانند عراق نیست که بتوانند مقابل رسانه ها، پلیس و افکار عمومی آن به سادگی تحرک کنند و باید شاهد اقدامات آتی عناصر درونی این کشور نسبت به سازمان باشند.

منبع: دیده بان

مقر جدید منافقین دَر کشور آلبانی / عکس
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات