طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
علمی آموزشیتوجه به پوشش تحصیلی دختران در نقاط محروم کشور

توجه به پوشش تحصیلی دختران در نقاط محروم کشور

برگزاری ویژه برنامه " آغوش پدرانه " در نقاط محروم کشور

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از بکارگیری سیاست های متفاوت برای ارتقای حالت تحصیل دختران در نقاط محروم خبر داد.

آموزش و پرورش, نقاط محروم, فرصت تحصیلی, توجه پوشش تحصیلی دختران نقاط محروم کشور

آموزش و پرورش, مناطق محروم, فرصت تحصیلی, معاون متوسطه

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار در خصوص حالت تحصیل دختران با بیان اینکه برای این افراد مکانیزم هایی نظیر روستا مرکزی و مدارس شبانه روزی در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از نکات مهم در زمینه تحصیل دانش آموزان دختر ازدواج آنها است که البته آیین نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش منع تحصیل برای آنها ایجاد نکرده اما ازدواج آنها موجب دور شدن از فضای تحصیل می شود.


وی ادامه داد: آموزش و پرورش سعی می کند تا با ایجاد فرصت های متفاوت شرایط تحصیلی را برای آنها فراهم کند تا از نظر پوشش تحصیلی شاهد محروم بودن دانش آموزان دختر از تحصیل نباشیم.


زرافشان با اشاره به اینکه 2 عامل اشتغال و ازدواج مانعی برای تحصیل دانش آموزان می شود عنوان کرد: برخی دانش آموزان به علت آنکه باید هزینه زندگی خانواده خود را تامین کنند و برخی نیز به علت ازدواج نمی توانند به تحصیل مشغول شوند لذا باید در کنار برنامه های متعدد آموزشی و پرورشی برای حل مسائل مذکور برنامه ریزی شود.


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: اکنون از نظر پوشش تحصیلی بین دختران و پسران تفاوت چندانی وجود ندارد و نسبت پوشش تحصیلی 97 درصد برای هر دو گروه جنسیتی است.


وی با اشاره به اینکه پس از انقلاب توجه بسیاری به بحث تعلیم و تربیت شده گفت: در برخی استان ها به علت مسائل فرهنگی خاص خود محرومیت از تحصیل برای دختران و پسران ایجاد می شود.


زرافشان از تشکیل کمیته ای برای توجه به نقاط محروم خبر داد و اظهار داشت: 4 استان شامل سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، جنوب کرمان و کردستان تحت پوشش این کمیته با ریاست وزیر آموزش و پرورش هستند تا از نظر زمینه های آموزشی نگاه ویژه ای به آنها شود.


وی با بیان اینکه با تامین منابع مالی و استخدام نیروی انسانی پوشش تحصیلی در این نقاط بهبود می یابد یادآور شد: استان سیستان و بلوچستان فاصله زیادی با میانگین دارد که برنامه ریزی هایی ویژه ارتقای حالت این منطقه انجام شده است.


توجه به فضاهای آموزشی نقاط محروم گامی در جهت توسعه عدالت آموزشی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات