طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
توزیع بروشور "سرویس مدرسه من" در مدارس اصفهان

توزیع بروشور "سرویس مدرسه من" در مدارس اصفهان

مقام برتر مدارس بادرود و خالدآباد درطرح تعالی مدیریت مدرسه استان اصفهان

به منظور آشنایی والدین دانش آموزان از خدمات سرویس مدارس بروشوری با عنوان "سرویس مدرسه من" در مدارس اصفهان توزیع می شود.


مدارس اصفهان, بروشور, توزیع

به نقل از shahrvandi.net مراجعه کنند.مدرسه های فاقد نمازخانه در استان اصفهان نمازخانه دار می شوند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات