طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
توزیع بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند

توزیع بسته های لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند

توزیع لوازم التحریر در بین دانش آموزان نیازمند

دانش آموزان نیازمند توسط مدیران مدرسه ها شناسایی و به اداره آموزش و پرورش هر ناحیه ای معرفی و بسته های لوازم التحریر در اختیار آن ها قرار می گیرد.

شیراز, دانش آموزان نیازمند, توزیع بسته, توزیع بسته لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند

شیراز, دانش آموزان نیازمند, توزیع بسته, توسط مدیران, لوازم التحریر
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ حمیدرضا آذری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت:افراد نیازمند توسط مدیران مدرسه ها شناسایی و به اداره آموزش و پرورش هر ناحیه ای معرفی می شوند و مسؤولان مربوطه با رعایت آبرو و شخصیت افراد این بسته ها را در اختیار آن ها قرار می دهند.
وی افزود: امروز دانش آموزانی هستند که ممکن است به علت مشکلات اقتصادی از ادامه تحصیل بازبمانند اما اگر روزی توانمندان بتوانند هزینه حداقل یک دانش آموز را متقبل شوند فکر نمی کنم دیگر دانش آموزی با مشکل اقتصادی رو به رو شود.
آذری ادامه داد: وقف در حوزه علم نشانه فرهنگ یک کشور و مردم فرهیخته ای است که در حوزه آگاهی، تحصیل و رشد دانش آموزان به امر وقف می پردازند و امروز هدف ما از دور یکدیگر جمع شدن این است که به صورت نمادین از این عمل شایسته تقدیر کنیم و این بسته های تحصیلی در آینده به نیازمندان اصلی خود اهدا می شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس تصریح کرد: انسان هایی با اندیشه و فرهنگ والا پیش از ما بوده اند که اموال خود را برای تحصیل دانش آموزان وقف کردند به همین علت امروز از درآمد همین واقفان لوازم تحریر برای کودکان تهیه و به زودی در اختیار آن ها قرار می گیرد.

توزیع 500 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان محروم در روستاهای بردسکن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات