طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
توسعه تولید کود پوست پسته

توسعه تولید کود پوست پسته

تقلب در تولید کود شیمیایی در سمنان

تولید کود طبیعی از پوست پسته امسال توسعه می یابد .

کود, کرمان, پوست پسته, توسعه تولید کود پوست پسته

کود, کرمان, پوست پسته

به نقل از خبرنگار کرمان ، مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان با اشاره به اینکه نتیجه تولید ازمایشی کود کمپوست از پوست تازه پسته موفقیت امیز بوده است گفت: این طرح نو و جدید توسعه خواهد یافت زیرا علاوه بر کاهش ضایعات ، باعث اشتغالزایی ، کاهش واردات کود شیمیایی ، و بهبود تغذیه درختان پسته و یگر درختان میشود .

وی گفت: هر سال دهها هزار تن پوست تازه پسته دور ریخته میشد که با تولید انها به کود ، تحول مهمی در زمینه درامد زایی و حفظ محیط زیست اتفاق می افتد.

انتهای پیام/ی

باید برای تولید کتاب کودک و نوجوان اتاق فکر داشته باشیم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات