طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیتوسعه روش های غیر شیمیایی راهکار اصلی کاهش مصرف سموم

توسعه روش های غیر شیمیایی راهکار اصلی کاهش مصرف سموم

ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی / افزایش صادرات غیر نفتی در گرو نرخ ارز

معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت:اتوسعه روش های غیر شیمیایی از جمله راهکارهای کاهش مصرف سموم است، که تنها با حمایت دولت میسر می شود.

حفظ نباتات, اقتصادی, کشاورزی, توسعه غیر شیمیایی راهکار اصلی مصرف سموم

حفظ نباتات, اقتصادی, کشاورزی, بذر, واردات, سموم, فروشگاه

یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در مصاحبه با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به کاهش مصرف سموم شیمایی برای مبارزه با آفات در مزارع اظهار داشت: در قالب اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، توسعه روش های غیر شیمیایی از جمله روش های بیولوژیک و تجهیزات شیمیایی در دستور کار است که در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز ،برنامه ریزی کرده ایم سطح باغات کنترل بیولوژیک را از 240 هکتار به 735 هکتار افزایش دهیم.


وی با اشاره به راهکار اصلی کاهش مصرف سموم شیمیایی گفت: استفاده و توسعه روش های غیر شیمیایی از جمله راهکارهای کاهش مصرف سموم است، که تنها با حمایت دولت میسر می شود.


وی با بیان اینکه هیچ نوع سم مصرفی بخش کشاورزی ثبت دائم نیست،افزود: سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی هر سه سال یکبار به طور مجدد توسط دستگاه های وزارت جهاد کشاورزی بازنگری می شوند تا دوباره مصرف و یا از چرخه تولید خارج شوند که امسال 19 قلم از سموم پرمصرف ازچرخه بخش کشاورزی حذف شدند.


معاون فنی سازمان حفظ نباتات در خصوص ساماندهی فروشگاههای غیر مجاز بیان کرد: مهر ماه سال گذشته 3500 فروشگاه غیر مجاز در سطح کشور مشغول به فعالیت بودند که تاکنون 60 درصد این فروشگاه ها ساماندهی شدند.
کشف 116 تن میوه قاچاق در یک هفته / دکان سموم غیر مجاز جمع آوری می شود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات