طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
توصیه های فنی هواشناسی گلستان به کشاورزان

توصیه های فنی هواشناسی گلستان به کشاورزان

توصیه های زراعی هواشناسی به کشاورزان گلستانی

هواشناسی گلستان به کشاورزان توصیه های فنی کرد.

دما, توصیه, کشاورزان, توصیه فنی هواشناسی گلستان کشاورزان

دما, توصیه, کشاورزان, هواشناسی, گلستان, گرگان

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ به نقل از اداره کل هواشناسی گلستان، به کشاورزان توصیه شده با توجه به افزایش دما تا روز جمعه در صورت رسیدگی شالی با رطوبت 18 درصد می توانند نسبت به برداشت شالی اقدام کنند.


همچنین با توجه به شرایط جوی تا روز جمعه آبیاری سبک باغات انجام شود و از روز شنبه به پس هم آبیاری باغات ، خصوصا نوار شمالی در صورت نیاز انجام شود.


در ادامه این اطلاعیه آمده است با توجه به پیش بینی بارش اوایل هفته آینده کشاورزانی که تمایل به کشت کلزا در نقاط کوهستانی را دارند نسبت به آماده سازی زمین و تهیه بذر وکشت کلزا بعد از تامین رطوبت کافی اقدام کنند.


با توجه به احتمال بارندگی ، شرکتهای تولید کننده بذر گندم و جو حتماٌ بذور بوجاری شده در انبارهای مناسب نگهداری گردد.


با توجه به ناپایداری جوی کلیه پرورش دهندگان نسبت به مدیریت غذادهی در زمان بارش دقت نمایند همچنین با توجه به افت دما بخصوص در بخش میگو نسبت به افزایش سطح آب و تنظیم میزان غذا اقدام کنند.
توصیه های هواشناسی به کشاورزان گلستان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات