طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اقتصادیتولد 4 سالگی رکود در بخش مسکن

تولد 4 سالگی رکود در بخش مسکن

عامل اصلی رکود در بازار مسکن

عضو انجمن انبوه سازان وساختمان استان تهران گفت: ادامه روند کنونی دربازار مسکن، صنایع وابسته را تهدید وموجب افزایش نجومی اجاره بها می شود.

کاهش قدرت خرید, تورم, اقتصادی, تولد سالگی رکود بخش مسکن

کاهش قدرت خرید, تورم, اقتصادی, رکود مسکن, گردش نقدینگی

حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان وساختمان استان تهران در مصاحبه با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که رکود مسکن تا چه زمانی ادامه داردگفت: در چند ماهه گذشته شاهد جرقه هایی از رونق بازار مسکن بویژه در واحدهای کوچک بین 40 تا60 متر بودیم که این امر می تواند نوید بخش آغاز رونق مسکن وشکسته شدن تورم 4 ساله در سال 95 باشد.

وی افزود: کنترل تورم و گردش نقدینگی از طریق سیاست های انقباضی، موجب رکود فراگیر به خصوص درحوزه مسکن کشور شد؛ درحال حاضر نیز دولت می تواند با کاهش سیاست های انقباضی وافزایش تسهیلات ارائه شده به خریداران خانه،بدون گران شدن مسکن رونق را به بازار راکد آن بازگرداند.

وی تاکید کرد: مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال ۹۲ با کاهش ساخت وساز و خرید و فروش مواجه شده است و سازندگان و انبوه سازان به علت عدم فروش واحدهای خود قادر به آغاز کار جدید نیستند که این موضوع باعث شده تا کارخانه ها ی مصالح ساختمانی وصنایع وابسته به مسکن دچار انباشت محصول وبا مشکلات متعددی روبرو شوند.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران به کاهش قدرت خرید مردم در چندسال گذشته نیز اشاره کرد وگفت: کاهش قدرت خرید موجب شد تا خرید وفروش مسکن افت زیادی راشاهد باشد اما بازار اجاره بها پر رونق کرد. وتاجایی که افزایش اجاره بها، آسیب پذیرتر شدن اقشار کم درآمد جامعه را رقم زد.

به گفته محتشم درصورت عدم رونق بازار خرید وفروش مسکن شاهد قیمت های نجومی تری درحوزه اجاره ها خواهیم بود.

وی درخصوص اینکه قیمت مسکن دراین 4 سال افزایش داشته است یا نه؟ افزود: در سال ۹۳، ۲۰ درصد تورم عمومی در کشور داشتیم، اما بخش مسکن پنج تا شش درصد تورم را تجربه کرد که این موضوع نشان دهنده عدم افزایش قیمت فروش مسکن در چند ساله رکود بوده است.

وی درپایان گفت: اصلی ترین راهکار برون رفت رکود از بخش مسکن، افزایش وام و کاهش سیاست های انقباضی دولت است.

رکود مسکن همچنان پابرجاست
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات