طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های تولد گوساله 4 چشم!

عکس های تولد گوساله 4 چشم!

تولد اولین گوساله گوزن مرال در پارک سیاهداران تالش

یک گوساله با چهره ای عجیب در یکی از نقاط روستایی کنتاکی به جهان آمد.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، روز جمعه در منطقه ای روستایی در کنتاکی به نام کمبلزویل، گاوی در یک مزرعه گوساله ای با دو صورت به جهان آورده است.


گوساله با دو صورت, گوساله عجیب, باشگاه شبانه, تولد گوساله  چشم!

گوساله با دو صورت, گوساله عجیب, باشگاه شبانه, تولد گوساله 4 چشم, باشگاه خبرنگاران جوان, کنتاکی


این گوساله که پس از به جهان آمدن توسط صاحبانش، لاکی یا همان خوش شانس نام گرفت، دو بینی، دو پوزه و چهار چشم دارد که از یک مغز دستور می گیرند اما دو چشم آن بینایی نمی کنند.


باشگاه خبرنگاران جوان, تولد گوساله 4 چشم, باشگاه شبانه, تولد گوساله  چشم!


بیشتر حیواناتی که با این شرایط به جهان می آیند در همان ساعات اولیه به جهان آمدن جان خود را از دست داده اند، به همین خاطر خانواده مک کوبین نگران هستند که این گوساله تا چند روز آینده بمیرد.


تولد گوساله دو سر در آمریکا / تصویر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات