طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ثبت جهانی کاروان سراهای راه ابریشم در ایران از خراسان رضوی

ثبت جهانی کاروان سراهای راه ابریشم در ایران از خراسان رضوی

تلاش ایران بَرای حل مشکلات مرتبط با ثبت جهانی مثنوی با افغانستان

بررسی ثبت جهانی کاروان سراهای راه ابریشم در ایران از رباط شرف در خراسان رضوی شروع شده است.

کاروان سرا, خراسان رضوی, ثبت, ثبت جهانی کاروان سراهای ابریشم ایران خراسان رضوی

کاروان سرا, خراسان رضوی, ثبت, مشهد, جهانی
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی گفت: معاونت میراث فرهنگی کشور درصدد تهیه پرونده ثبت جهانی راه ابریشم با بررسی کاروانسراهای موجود در مسیر این راه است و بر این اساس کار خود را از رباط شرف شروع کرده است.

حسین زارع صفت افزود: گروهی پژوهشی بین المللی به سرپرستی مهندس هادی احمدی، استفانو مونگلی و لورنزوکوتپاس از 29شهریور ماه جاری به همراه معاونت میراث فرهنگی و کارشناسان خراسان رضوی به مدت سه روز رباط های مسیر راه ابریشم در خراسان رضوی را مورد بررسی قرار دادند.

وی تصریح کرد: آغاز بررسی از شهرستان سرخس مرز مشترک ایران و ترکمنستان، رباط شرف به عنوان نخستین اثر تاریخی این مسیر مورد بررسی قرار گرفت که به علت ارزش های معماری بسیار مورد توجه گروه پژوهشی واقع شد .

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی عنوان کرد: رباط سنگ بست در مسیر مشهد فریمان ، رباط شریف آباد، رباط فخر آباد،رباط قدمگاه نیشابور، رباط شاه عباسی، رباط سنگ کلیدر، مهر،زعفرانیه، مزینان در سبزوار نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.

زارع صفت گفت:راه ابریشم شاهراه اعظمی است که شرق را به عنوان مهم ترین راه مواصلاتی دنیای قدیم به غرب متصل می کرده که بیش از 10هزار کیلومتر بوده و کاربردهای نظامی و سیاسی نیز داشته است.شریان اصلی از چین شروع شئده و سبعد از طریق سمرقتند و بخارا به مرو و ترکمنستان و سبعد سرخس، نیشابور، سبزوار، قومس و شهر ری ادامه داشته و شاهراه بزرگ خراسان را تشکیل می داده است.

وی اظهار داشت: قدمت راه ابریشم به هزاره اول قبل از میلاد می رسد که ابریشم چین را به یونان و رم و کالا های اروپا را به مشرق زمین تبادل می کرده اند و علاوه بر این تجارت سنگ هم در این مسیر انجام می شده و از جنبه سیاسی زیاد ترین تهاجمات و لشکر کشی ها و مهاجرت اقوام و ملل مشرق و غرب در این مسیر بوده که فردوسی نیز در شاهنامه به آن اشاره کرده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی افزود: از منظر فرهنگی تعامل و انتقال فرهنگ ها و حتی توسعه فرهنگ ها بوسیله کاروانیان و تجار صورت می گرفته است و از جنبه اقتصادی و بازرگانی اشیائی مانند صدف، عقیق و فیروزه، سنگ لاجورد که هم اکنون در محوطه های تاریخی ایران یافت می شود از طریق همین مسیر رد و بدل می شده است.

وی با اشاره به تاثیر مسیر راه ابریشم در خراسان رضوی بیان کرد: به سبب عبور بخش زیاد و مهم جاده بزرگ شرق از فلات ایران و خراسان بزرگ، مرز ورودی ایران در این قسمت از راه ابریشم از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. راه ابریشم بعد از عبور از مرو به سرخس و سبعد رباط شرف، رباط ماهی، رباط سنگ، دیزباد، مزینان،مهر، کلیدر، زعفرانیه، نوق، یحیی آباد، ریوند، بهمن آباد، اسد آباد می گذشته و سبعد به ایالت قومس "سمنان" می رفته است.

سرپرست گروه پژوهشی نیز گفت: این بررسی تنها به کاروان سراهای مسیر راه ابریشم منتهی نخواهد شد و علاوه بر آن حالت کنونی رباط ها و راه های ارتباطی موجود شهرها و بررسی فرهنگ ها، آداب و رسوم نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

سید هادی احمدی افزود: با بررسی های که در ایران و شهرهای مسیر راه ابریشم خواهیم داشت 23کاروانسرا ثبت جهانی خواهد شد در حال حاضر در صدد تهیه نقشه مدیریتی این محورها در ایران هستیم و به عنوان آغاز از خراسان رضوی و مرز سرخس که ورود راه ابریشم به ایران بوده شروع کردیم و قرار است در ادامه مسیر به خراسان شمالی و سبعد سمنان،تهران،قزوین، زنجان،اذربایجان شرقی و غربی، استانئ مرکزی، کرمانشاه و همدان برویم.

وی تصریح کرد:در مجموع بیش از 100کاروان سرا در دنیا را مورد بررسی قرار خواهند داد وهرکدام شرایط ثبت جهانی را داشته باشند ثبت خواهد شد واین پرونده تا پایان سال میلادی برای یونسکو ارسال خواهد شد.

ثبت 16 شرکت گردشگری سلامت دَر خراسان رضوی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات