طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
جایزه بین المللی صنایع دستی در اصفهان کلید بخورد

جایزه بین المللی صنایع دستی در اصفهان کلید بخورد

برگزار کارگاه بین المللی صنایع دستی در مشهد

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: شهر بدون رخداد شهر بی هویت است دوره مدرن بافت های قدیمی را تخریب می کرد، اما پست مدرن تخریب نمی کند بلکه بحث جایگزینی را مطرح می کند.

جایزه بین المللی, اصفهان, صنایع دستی, جایزه بین المللی صنایع دستی اصفهان کلید بخورد

جایزه بین المللی, اصفهان, صنایع دستی

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،بهمن نامور مطلق در سیزدهمین نشست اسطوره شهر با موضوع رخدادها در اسطوره شهرها در حمام تاریخی دردشت اصفهان، اظهار کرد: آنچه به وقوع می پیوندد رخداد است و در واقع کار رخداد ایجاد گسست میان گذشته و آینده و ایجاد یک ماهیت تازه در آینده است.


وی افزود: ازدواج یک رخداد فردی است و رخداد چیزی است که برش می زند رخداد را نمی توان یک اتفاق روزمره دانست بلکه باید آن را اتفاقی ویژه تلقی کرد و قابلیت آن در دو پاره کردن زمان است. رخداد می تواند در همه عرصه ها باشد و همچنین می تواند در تمام کنش های ما حضور داشته باشند و در واقع رخداد کنشی است که گسست ایجاد می کند.


این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: زندگی تکراری می تواند با رخداد تغییر کند و از یکنواختی خارج شود و در واقع زخدادها موجب ایجاد پیش و بعد در زندگی ها می شود. عده ای ثبت رخدادها را تاریخ می دانند و از طرف دیگر عده ای ثبت رخداد را به تنهایی تاریخ نمی انگارند.


نامورمطلق تصریح کرد: در دنیا معاصر رخدادها تاثیر بیشتری دارد و به همین علت امروز در دانشگاه ها مدام در مورد آن بحث می شود چراکه رخداد تاثیر بسیار زیادی بر زندگی ها دارد. امروز که سرعت در زندگی ها وجود دارد تاثیر رخدادها هم بیشتر می شود. برای مثال در کن یک جشنواره وجود دارد اگر این جشنواره نبود شاید کسی کن را نمی شناخت، اما امروز چشم همه در یک موقع سال به کن است تا ببینند چه کسی جایزه بهترین ها را می گیرد.


وی تاکید کرد: وقتی کسی یا شهری یا کشوری متمایز از دیگران باشد یعنی هویت دارد و در واقع هویت بر اثر تمایز ایجاد می شود و امروز این رخدادها است که بیش از بقیه موارد در جهان تمایز ایجاد می کند. رخدادها می تواند موجب سربلندی یک شهر یا کشور و یا موجب نابودی آنها شود برای مثال بمبگذاری های این روزهای ترکیه یک رخداد است که گردشگری این کشور را به ورطه نابودی برده و اگر ادامه پیدا کند گردشگری ترکیه نابود می شود همچنین 11 سپتامبر در آمریکا یک رخدادی بود که ماهیت آمریکا را در دنیا عوض کرد.


نویسنده کتاب درآمدی بر اسطوره شناسی ادامه داد: امروز شهرها و کشورهای دنیا برای رخدادها می جنگند. دوره مدرن دوره ضد رخداد بود، اما امروز که در دوره پسا مدرن هستیم به دلیل خستگی مردم از دوره مدرن که همه چیز بر اساس برنامه بود و منطقی پیش می رفت انسان در دوره پسا مردن به رخدادها پناه آورده است به همین علت هری پاترها، مسابقات و گیم ها عمده شده و مورد استفاده همه قرار می گیرد.


نامور مطلق اظهار کرد: امروز فضای دنیا عوض شده است به همین علت رخدادها نیز مهم جلوه می کند و در واقع رخداد چیزی است که نه پیش بینی می شود و نه مشخص است. به خاطر همین موضوع انسان ها برای فرار از زندگی تکراری به دنبال هیجان ها هستند.


وی با اشاره به اینکه رخداد لهجه اخلاقی، رفتاری و زبانی یک شهر، یک کشور و یا یک فرد را بیرون می ریزد، ادامه داد: رخداد و اسطوره شهرها با یکدیگر شباهت دارند رخدادها اسطوره می سازند و بدون رخدادی اسطوره تشکیل نمی شود برای مثال در 8 سال دفاع مقدس رخداد جنگ اسطوره های نابی را به ما معرفی کرد چمران ها، همت ها، باکری ها و... غربی ها چون رخدادهای سینمایی زیادی دارند به همین علت قلندرهای سینمایی بزرگی هم در جهان دارند.


معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: شهر بدون رخداد شهر بی هویت است دوره مدرن بافت های قدیمی را تخریب می کرد، اما پست مدرن تخریب نمی کند بلکه بحث جایگزینی را مطرح می کند به همین خاطر امروز در کارخانه های بزرگ، دانشگاه ایجاد می کنند یا برخی آثار تاریخی را به محل کنسرت تبدیل کرده اند زیرا دنیا به این نتیجه رسیده که کسی با برج های بلند نمی تواند معنا و هویت ایجاد کند.


نامور مطلق با بیان اینکه امروز بشر وارد دوره نرم افزاری شده و از دوره سخت افزاری عبور کرده است، افزود: امروز سرمایه و هویت شما در عکس شما است در بیشتر دیده و شنیده شدن شما است المپیک، نوبل، اسکار، کن همگی موجب خیرگی می شود و هر شهر یا فردی بتواند خیرگی ایجاد کند یعنی در حال اسطوره شدن است. همه تلاش ها این است که امروز عکس خوبی از ایران نمایش دهیم تا سیل گردشگران وارد کشور شود.


وی اضافه کرد: تا زمانی که نام کودکان سهراب باشد این اسطوره زنده است اسطوره در واقع الگویی است که مدام تکرار می شود و در واقع اسطوره یعنی شهری اینقدر خیرگی داشته باشد که دیگر شهرها آرزو کنند مثل آن شهر باشند به همین منظور می گوییم رخداد موجب شکل گیری اسطوره می شود.


این استاد دانشگاه گفت: امروز وقتی در مورد اصفهان صحبت می کنیم چه رخدادی به ذهن می آید در اصفهان چه رخدادی داریم که به اندازه شایستگی های نهفته اصفهان بتواند دنیا را متوجه خودش کند، اینجاست که ما متوجه می شویم اهمیت رخداد را نمی دانستیم و از آن غافل بودیم و برای شهرهای بزرگ خود از رخدادها بهره نبرده ایم.


نامور مطلق تصریح کرد: اجلاس جهانی صنایع دستی به عنوان یک رخداد در اصفهان برگزار می شود و به مدت یک هفته نام اصفهان را همه خواهند شنید بعد ما باید رخدادهای خاص اصفهان، تهران، مشهد و تبریز داشته باشیم تا در جهان جاذبه و هویت ایجاد کنیم زیرا تا زمانی که اصفهان رخداد دارد وجود دارد.


وی با پیشنهاد اینکه ما می توانیم جایزه بین المللی صنایع دستی را به عنوان یک رخداد در اصفهان کلید بزنیم، گفت: ما باید به اندازه بضاعت شهرهایمان رخداد داشته باشیم که تاکنون ایجاد نکرده ایم ما اگر بتوانیم جایزه جهانی صنایع دستی را در اصفهان برگزار کنیم آنگاه همه دنیا نظاره خواهد شد که چه کسی این جایزه را خواهد برد و اصفهان خیرگی ایجاد خواهد کرد.


برگزاری مسابقات بین المللی بازی هایِ رایانه ای دَر اصفهان
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات