طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس 30 شهریور

جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس 30 شهریور

جدول پخش برنامه های تلویزیونی مرکز خلیج فارس 29 شهریور

جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس را در باشگاه خبرنگاران جوان مشاهده کنید.

جدول پخش, خلیج فارس, صدا و سیما, جدول پخش برنامه تلویزیونی مرکز خلیج فارس  شهریور

جدول پخش, خلیج فارس, صدا و سیما

به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس،جدول پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس سه شنبه 30 شهریور به شرح زیر است:

عنوان برنامه تلویزیونی

ساعت پخش

صبح خلیج فارس

10:15

سریال خوش رکاب(تکرار

11:15

تا آسمان(ویژه اذان ظهر

12:30

سینمایی خواستگار در وقت اضافه(تکرار

13:10

شوبندر(تکرار

14:40

پرپروک(تکرار

15:45

روز خدا

16:45

لبخند زندگی

17:00

طبیعت گردی در هرمزگان(تکرار)

17:30

طنز پیشگان

17:55

یاد یاران

18:45

گوهر دریا

18:50

تا آسمان(ویژه برنامه اذان مغرب)

19:00

در شهر(تکرار)

19:45

اخبار استان

20:00

یادگیری برتر (تکرار

20:15

شوبندر

21:00

کیله

21:55

اخبار استان

23:00

سریال خوش رکاب

23:15

جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز خلیج فارس چهارشنبه 3 شهریور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات