طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های جشنواره ای که والابی ها را به کشتن می دهد

عکس های جشنواره ای که والابی ها را به کشتن می دهد

عکس های استتار احمقانه نظامیان سعودی که آنها را به کشتن می دهد

جانورشناسان استرالیایی اعلام کردند که فستیوال استرالیایی ها ممکن است والابی ها را به کشتن دهد.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، جانورشناسان استرالیایی اعلام کردند که فستیوال معروف استرالیایی به نام پارتجیما، یک جشنواره که با نور برگزار می شود، می تواند باعث مرگ بچه های والابی ها شوند.


والابی ها, استرالیا, جشنواره نور, جشنواره والابی کشتن دهدتصاویر

والابی ها, استرالیا, جشنواره نور, جشنواره ای که والابی ها را به کشتن می دهد, باشگاه شبانه, باشگاه خبرنگاران جوان


باشگاه شبانه, باشگاه خبرنگاران جوان, جشنواره ای که والابی ها را به کشتن می دهد, جشنواره والابی کشتن دهدتصاویر


این جانورشناسان درباره این جشنواره گفته اند که ممکن است نورها باعث ایجاد اضطراب در بچه والابی ها در مک دانل در مرکز استرالیا می شود و یا مادر آن ها بچه ها را از کیسه های خود بیرون بیندازند که همین مسئله باعث می شود تا بچه والابی ها جان خود را از دست بدهند.


والابی ها, باشگاه شبانه, جشنواره ای که والابی ها را به کشتن می دهد, جشنواره والابی کشتن دهدتصاویر


باشگاه شبانه, استرالیا, باشگاه خبرنگاران جوان, جشنواره والابی کشتن دهدتصاویر


مسئولان برگزاری این جشنواره هم درباره این ادعای جانورشناسان گفته اند که اقداماتی را در قبال آن انجام داده اند.


گفتنی است، والابی ها جزو جانوران کیسه داری هستند که از کانگورو کوچکتر هستند و پنجه هایی به رنگ سیاه دارند.


مقام اول بازی الختر در اولین جشنواره ورزش های همگانی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات