طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیجلسه جامعه مدرسین و حزب موتلفه اسلامی

جلسه جامعه مدرسین و حزب موتلفه اسلامی

جلسه مشترک شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد

جلسه مشترک جامعه مدرسین و حزب موتلفه اسلامی عصر امروز به ریاست آیت الله یزدی در قم برگزار شد.


حزب موتلفه اسلامی, جامعه مدرسین

خبرگزاری تسنیم: جلسه مشترک جامعه مدرسین و حزب موتلفه اسلامی عصر امروز به ریاست آیت الله یزدی در قم برگزار شد.

اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی عصر امروز جمعه با حضور در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در جلسه شورای عالی این نهاد حوزوی کمپانی کردند.

در ابتدای این جلسه که به ریاست آیت الله یزدی و با حضور دیگر اعضای جامعه مدرسین برگزار شد، محمد نبی حبیبی دبیرکل موتلفه اسلامی به ارائه نقل ازی از فعالیت ها و اقدامات مؤتلفه اسلامی پرداخت.

سبعد اعضای جامعه مدرسین با ارائه نقطه نظرات خود در ارتباط با مسائل مطرح شده، به تبادل نظر پرداختند.

در پایان این جلسه حبیبی و  بادامچیان با ارائه توضیحاتی پیرامون برخی مسائل مطرح شده از هماهنگی و فرصت بدست آمده جهت این جلسه تشکر کردند.

معاونین جدید حزب موتلفه اسلامی منصوب شدند
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات