طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیاطلاعات مردم محرمانه خواهد بود | جهانگیری

اطلاعات مردم محرمانه خواهد بود | جهانگیری

اطلاعات مردم در سرشماری محرمانه می ماند

معاون اول رییس جمهور با اشاره به شروع مرحله جدید سرشماری نفوس و مسکن از مهرماه خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم شریف و هوشمند ایران با توجه به ضرورت و اهمیت این طرح بزرگ ملی برای برنامه ریزی های متفاوت و نیز تاثیر آن بر سرنوشت و آینده کشور در انجام این طرح مشارکت گسترده و همراهی کامل داشته و مطمئن باشند که اطلاعات آن ها محرمانه خواهد بود.


جهانگیری, سرشماری نفوس و مسکن خبرگزاری ایسنا: معاون اول رییس جمهور با اشاره به شروع مرحله جدید سرشماری نفوس و مسکن از مهرماه خاطرنشان کرد: انتظار داریم مردم شریف و هوشمند ایران با توجه به ضرورت و اهمیت این طرح بزرگ ملی برای برنامه ریزی های متفاوت و نیز تاثیر آن بر سرنوشت و آینده کشور در انجام این طرح مشارکت گسترده و همراهی کامل داشته و مطمئن باشند که اطلاعات آن ها محرمانه خواهد بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:


«عصر دیروز با اعضای ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥ جلسه داشتم. سرشماری نفوس و مسکن در کشور ما هر ٥ سال یک بار انجام می شود. از قابلیت های برجسته این دوره از سرشماری، گذار از مرحله سنتی به مدرن و فراهم شدن شرایط کمپانی مردم در طرح سرشماری از طریق اینترنت است.

بدون تردید اطلاعات و داده های آماری دقیق پیش نیاز برنامه های توسعه یی کشور بوده و هرگونه برنامه ریزی برای آینده کشور بدون اتکاء به آمار و اطلاعات صحیح، حرکت در فضای مبهم و تاریک است. امیدوارم و انتظار داریم مردم شریف و هوشمند ایران با توجه به ضرورت و اهمیت این طرح بزرگ ملی برای برنامه ریزی های متفاوت و نیز تاثیر آن بر سرنوشت و آینده کشور در انجام این طرح مشارکت گسترده و همراهی کامل داشته و مطمئن باشند که اطلاعات آن ها محرمانه خواهد بود.»

فاز نخست شبکه ملی اطلاعات فردا با حضور جهانگیری افتتاح می شود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات