طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های خانمی که قدرت رانندگی اش را به رخ آقایان کشید

عکس های خانمی که قدرت رانندگی اش را به رخ آقایان کشید

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران بار دیگر قدرت خود را به رخ آسیا کشید

اگر فکر می کنید خانم ها رانندگان بدی هستند، این نقل از را بخوانید.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، تصاویر زیر مربوط به لحظه ای است که یک مرد در یکی از خیابان های نیزلند تلاش می کرد که ماشین خود را پارک کند اما هنگام دنده عقب گرفتن مشکل داشت.


رانندگان زن, باشگاه شبانه, رانندگی, خانمی قدرت رانندگی اش رخ آقایان کشیدتصاویر

رانندگان زن, باشگاه شبانه, رانندگی, پارک کردن ماشین, نیوزلند


باشگاه شبانه, رانندگان زن, رانندگی, خانمی قدرت رانندگی اش رخ آقایان کشیدتصاویر


پس از تلاش های زیادی که این راننده انجام داد و در آخر هم نتوانست ماشین را پارک کند، خانمی که در کنار راننده نشسته بود، از ماشین پیاده شد و آن را فقط با یک بار جابجا کردن برای مرد پارک کرد.


رانندگی, باشگاه شبانه, نیوزلند, خانمی قدرت رانندگی اش رخ آقایان کشیدتصاویر


نیوزلند, رانندگان زن, باشگاه شبانه, خانمی قدرت رانندگی اش رخ آقایان کشیدتصاویر


گفتنی است،این تصاویر در یکی از خیابان های کویینزتون، جزیره ای در جنوب نیوزلند گرفته شده اند.


مرجان ها هدف قدرتمندترین لیزر اشعه اکس دنیا
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات