طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ورزشیخانه تکانی مدیریتی در تیم تازه لیگ برتری شده

خانه تکانی مدیریتی در تیم تازه لیگ برتری شده

دوپینگ و حاشیه برای تیم تازه لیگ برتری شده

به نظر می رسد به زودی شاهد تغییرات در راس مدیریت یک باشگاه لیگ برتری باشیم.

طرفداری: شنیده ها از منابع آگاه حاکی از آن است  که در  یکی از باشگاه های تازه لیگ برتری شده که نتایج خوبی نیز تا به اینجای کار کسب نکرده به زودی شاهد تغییراتی در امر مدیریتی خواهیم بود.


هیات مدیره این باشگاه در نظر دارند طی یک جلسه فوری در مورد مدیر عامل تیم شان که در برخی موارد ابهاماتی در فعالیت های وی وجود دارد، بحث و تبادل نظر کرده و در صورت رسیدن به اجماع کافی با برکناری وی، فرد دیگری را به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند.


لازم به ذکر است که نفر جایگزین مدیر عامل نیز از سوی هیات مدیره مشخص می باشد که این شخص روابط خوبی نیز  با مسئولان آن شهر دارد.

الوند صاحب تیم لیگ برتری فوتسال شد
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات