طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
اخبار اجتماعیعکس های این خانه در زمان منجمد شده است

عکس های این خانه در زمان منجمد شده است

زمان اکران «یتیم خانه ایران»

خانه ای در تگزاس در سال 1950 منجمد شده است.

به نقل از خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، خانه ای که در زمان منجمد شده است، آرزوی مردمی را که دوست داشته اند در سال 1950 زندگی کنند، برآورده کرده است.


دالاس, این خانه در زمان منجمد شده است, باشگاه شبانه, خانه زمان منجمد

دالاس, این خانه در زمان منجمد شده است, باشگاه شبانه, باشگاه خبرنگاران جوان, خانه خاطرات


باشگاه شبانه, باشگاه خبرنگاران جوان, این خانه در زمان منجمد شده است, خانه زمان منجمد


باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه شبانه, دالاس, خانه زمان منجمد


باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه شبانه, دالاس, خانه زمان منجمد


خانه ای در منطقه دالاس در ایالت تگزاس به فروش گذاشته شده است که خاطرات دهه 50 آمریکا را برای هر کسی که آن را خریداری کند، زنده می کند.


باشگاه خبرنگاران جوان, باشگاه خبرنگاران جوان, خانه خاطرات, خانه زمان منجمد


دالاس, باشگاه شبانه, این خانه در زمان منجمد شده است, خانه زمان منجمد


باشگاه شبانه, خانه خاطرات, این خانه در زمان منجمد شده است, خانه زمان منجمد


دالاس, خانه خاطرات, باشگاه خبرنگاران جوان, خانه زمان منجمد


گفتنی است، این خانه از هفته گذشته با ارزش 665 هزار دلار به فروش گذاشته شده است.


مردمان کدام کشور بیشترین زمان را برای تمیز کردن خانه صرف می کنند؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات