طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
سیاسیدریافت پول از کاندیداها در زمان ثبت نام، شیوه مناسبی در انتخابات نیست | خجسته

دریافت پول از کاندیداها در زمان ثبت نام، شیوه مناسبی در انتخابات نیست | خجسته

زمان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری 96

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه راهکار تودیع مبلغ معین در زمان ثبت نام کاندیداها مناسب نیست، گفت: این که افراد با مباحث مالی این گونه به انتخابات وارد شوند، مناسب نیست.


انتخابات ریاست جمهوری 96

خبرگزاری خانه ملت: عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه راهکار تودیع مبلغ معین در زمان ثبت نام کاندیداها مناسب نیست، گفت: این که افراد با مباحث مالی این گونه به انتخابات وارد شوند، مناسب نیست.

امیر خجسته درباره سازوکارهای موجود در پیش نویس لایحه جامع نظام انتخابات برای ثبت نام کاندیداهای کارآمد در انتخابات ها، اظهار داشت: اگر کاندیداها را براساس تخصص و سابقه مدیریتی وارد انتخابات کنیم، نتایج بهتری حاصل می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم با اشاره به تودیع مبلغ معین در زمان ثبت نام کاندیداها، بیان کرد: افراد توانمند باید از طریق پررنگ کردن نقش احزاب وارد انتخابات شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه راهکار تودیع مبلغ معین در زمان ثبت نام کاندیداها مناسب نیست، ادامه داد: این که افراد با مباحث مالی این گونه به انتخابات وارد شوند، مناسب نیست.

خجسته با بیان این که اگر احزاب فعال شوند خیلی بهتر است زیرا رقابت به صورت برنامه ای انجام می شود، متذکر شد: در صورت فعال شدن احزاب در انتخابات، احزاب توانمندترین نیروهای خود را معرفی می کنند و رقابت برنامه ای انجام می شود.

وی افزود: با تودیع مبلغ معین در زمان انتخابات، افراد سرمایه دار وارد انتخابات می شوند و کسانی که نخبه هستند در صورت نداشتن پول از انتخابات دور می شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان این که با تودیع مبلغ معین مخالفم مگر اینکه مستندات و دلایل کارشناسی را ارائه کنند تا قانع شویم، گفت: با توجه به تصویب شدن قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی، فعالیت احزاب در انتخابات خیلی مناسب است.

خجسته بیان کرد: هر کسی که برنامه انتخاباتی را خوب ارائه کند و حزب نیز تضمین بدهد که بتواند این برنامه ها را در طول 4 سال به خوبی اجرا کند، و پس از 4 سال نحوه اجرای برنامه احزاب در طول ارزیابی می شود.

۲۲الی۲۶ فروردین زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات