طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
خسارت به بخش کشاورزی مهاباد

خسارت به بخش کشاورزی مهاباد

خسارت سیل به بخش کشاورزی خاش

در سال زراعی جاری بیش از 490 میلیارد ریال به بخش کشاورزی شهرستان مهاباد خسارت وارد شده است.

بخش, خسارت, کشاورزی, خسارت بخش کشاورزی مهاباد

بخش, خسارت, کشاورزی, مهاباد

به نقل از از ، کارشناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت : در سال زراعی جاری حدود 490 میلیارد و 440 میلیون ریال به بخش کشاورزی این شهرستان خسارت وارد شده است.

خیاطی افزود : بیشترین میزان خسارت ، مربوط به محصولات باغی بویژه سیب درختی بر اثر سرمازدگی و تگرگ بوده که 470 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی اضافه کرد : دیگرخسارت های وارد شده به ترتیب در بخش های دام و طیور به ارزش 9 میلیارد و 960 میلیون ریال ، بخش زراعی 2 میلیارد و 880 میلیون ریال ، بخش ساختمان و تاسیسات 320 میلیون ریال و بخش منابع آبی 250 میلیون ریال بوده است.

خسارت میلیاردی طوفان به بخش کشاورزی و دامداری یزد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات