طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
خسارت کرم انار به باغ های گلوگاه

خسارت کرم انار به باغ های گلوگاه

مبارزه بیولوژیکی با کرم گلوگاه انارجایگزین شیوه سنتی دَر خراسان رضوی

کرم انار به 30 درصد محصول گلوگاه خسارت وارد می کند.

جهاد کشاورزی, خسارت کرم, باغ گلوگاه, خسارت کرم انار باغ گلوگاه

جهاد کشاورزی, خسارت کرم, باغ گلوگاه, ساری, انار مازندران

به نقل از خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، رضا پورفلاح ، مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه گفت: کرم گلوگاه انار به 30 درصد محصول خسارت وارد می کند.

پورفلاح با بیان اینکه 350 هکتار از باغ های شهرستان گلوگاه به کشت انار اختصاص دارد، افزود: از این میزان سطوح 50 هکتار آن مربوط به باغ های تازه احداث شده و مابقی باغ های مثمر است.

وی گفت: کرم گلوگاه انار مهمترین آفت باغ های انار است که به طور متوسط به ۲۵ تا ۳۰ درصد محصول خسارت وارد می کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه خال سیاهرنگ در ناحیه یقه میوه از نشانه های آلودگی این محصول است، افزود: کرم گلوگاه علاوه بر تغذیه از میوه انار باعث انتقال قارچ ها، باکتری ها و مخمرها به داخل میوه می شود و سبب پوسیدگی و ترشیدگی میوه می شود.

وی با بیان اینکه مبارزه شیمیایی با این آفت به علت تخم گذاری پروانه کرم گلوگاه در تاج میوه ممکن نیست، گفت: باغداران از مبارزه تلفیقی مانند روش های بهزراعی، بیولوژیک، فیزیکی و مکانیکی استفاده کنند.

وی مهمترین روش مبارزه با این آفت را انتخاب رقم مقاوم به آفت دانست و افزود: تغذیه مناسب درخت سبب بالا رفتن مقاومت میوه به آفت می شود و استفاده از تله نوری با منشا نور زرد، استفاده از زنبور پارازیتوئید تریکوگراما از روش های مبارزه با این آفت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه حذف پرچم گل موثرترین روش مبارزه با کرم گلوگاه انار است، گفت: باغداران شخم کامل زمین در فصل پاییز، تغذیه، جمع آوری میوه های باقی مانده از سال قبل بر روی درختان را برای کاهش جمعیت آفت و کنترل آن مدنظر قرار دهند.

پورفلاح از باغداران خواست برای دستیابی به نتیجه مطلوب تر در کنترل این آفت از مراکز جهاد کشاورزی برای دریافت اطلاعات استفاده کنند.

اقطعال تبدیل باغ اناری به هرندی 2
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات