طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مجازیعکس های خشم سیاه پوستان خیابان های شارلوت را فراگرفت

عکس های خشم سیاه پوستان خیابان های شارلوت را فراگرفت

عکس های خشم سیاه پوستان خیابان های شارلوت را فراگرفت

در پی کشته شدن یک سیاه پوست دیگر توسط پلیس آمریکا سیاه پوستان به خیایان ها ریختند.

به نقل از خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بعد از به قتل رسیدن یک سیاه پوست دیگر در شهر شارلوت در کالیفرنیای شمالی توسط پلیس آمریکا، اعتراضات خیابانی در این شهر شدت گرفت. در این تظاهرات پلیس برای پراکندن تظاهرکنندگان مجبور به استفاده از گاز اشک آور شد. طبق مطلبی که در توییتر پلیس منتشر شد حدود 12 نیروی پلیس به شدت مجروح شدند.

این اعتراضات از سه شنبه شب و با قتل کیث لامون، 43 ساله شروع شده و همچنان ادامه دارد. تصاویری از درگیری تظاهرکنندگان با پلیس را مشاهده می کنید.

پلیس آمریکا, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, شارلوت کالیفرنیای شمالی, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت

پلیس آمریکا, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, شارلوت کالیفرنیای شمالی, قتل سیاهپوستان

شارلوت کالیفرنیای شمالی, قتل سیاهپوستان, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


شارلوت کالیفرنیای شمالی, قتل سیاهپوستان, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


اعتراض خیابانی سیاهپوستان, پلیس آمریکا, قتل سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


قتل سیاهپوستان, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


شارلوت کالیفرنیای شمالی, قتل سیاهپوستان, قتل سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, شارلوت کالیفرنیای شمالی, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, قتل سیاهپوستان, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, شارلوت کالیفرنیای شمالی, قتل سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


شارلوت کالیفرنیای شمالی, پلیس آمریکا, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, شارلوت کالیفرنیای شمالی, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, شارلوت کالیفرنیای شمالی, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


شارلوت کالیفرنیای شمالی, پلیس آمریکا, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, قتل سیاهپوستان, قتل سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


شارلوت کالیفرنیای شمالی, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


شارلوت کالیفرنیای شمالی, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, شارلوت کالیفرنیای شمالی, قتل سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


شارلوت کالیفرنیای شمالی, پلیس آمریکا, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


اعتراض خیابانی سیاهپوستان, شارلوت کالیفرنیای شمالی, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


اعتراض خیابانی سیاهپوستان, قتل سیاهپوستان, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, شارلوت کالیفرنیای شمالی, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


شارلوت کالیفرنیای شمالی, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, شارلوت کالیفرنیای شمالی, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


پلیس آمریکا, شارلوت کالیفرنیای شمالی, اعتراض خیابانی سیاهپوستان, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


قتل سیاهپوستان, پلیس آمریکا, شارلوت کالیفرنیای شمالی, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفت


اعتراض خیابانی سیاهپوستان, شارلوت کالیفرنیای شمالی, پلیس آمریکا, خشم سیاه پوستان خیابان شارلوت فراگرفتعکس ی از یک سیاه چاله خشمگین!
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات