طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
خشونت ریشه وقوع 10 جرم اول استان

خشونت ریشه وقوع 10 جرم اول استان

جایگاه هیجدهم استان کرمانشاه از لحاظ وقوع جرم و جنایت

ریشه اصلی وقوع جرایم در 10 جرم نخست استان خشونت است و در افراد با سن 15 تا 44 سال خشونت به شکل لفظی و رفتاری نمود بارزی دارد.

10, لفظ, دادگستری, خشونت ریشه وقوع جرم استان

10, لفظ, دادگستری, وقوع جرم, ایلام, رفتار, خشونت
به نقل از گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام ؛ جعفر دارابخانی معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان اعلام کرد : بر اساس آمار سالانه از حدود 6 میلیون پرونده بخش کیفری دست کم یک میلیون پرونده مربوط به جرایمی است که ریشه در خشونت دارد.

وی گفت: رتبه دوم جرایم در استان مربوط به ضرب و جرح و همچنین سرقت است که نوعی خشونت علیه اموال محسوب می شود.

وی افزود: رفتارهای خشونت گرایانه شامل پرخاشگری، ستیزه جویی و هر رفتار خشنی از جمله ضرب و جرح عمدی، نزاع دسته جمعی، قتل، توهین، اهانت و تهدید است که امنیت روحی روانی و اجتماعی جامعه را به مخاطره می اندازد.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان با بیان اینکه سالانه 500 هزار پرونده مربوط به ضرب و جرح عمدی در کشور رسیدگی می شود، تاکید کرد: همچنین هر سال تعداد جرایمی که ریشه در خشونت دارد 15 درصد رشد دارد.

دارابخانی اظهار کرد: در این راستا معاونت جلوگیری از وقوع جرم دادگستری طرح جلوگیری از خشونت با تاکید بر ایراد ضرب و جرح عمدی تدوین کرده است که یک مجری اصلی و 17 نهاد همکار در این طرح پیش بینی شده است.

کسب رتبه برتر جلوگیری از وقوع جرم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات