طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
خلع ید و رفع تصرف ۱۸۳ هزار و ۲۵۴ هکتار از اراضی ملی استان

خلع ید و رفع تصرف ۱۸۳ هزار و ۲۵۴ هکتار از اراضی ملی استان

خلع ید و رفع تصرف 3 هکتار از اراضی ملی در اردکان

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان زنجان از خلع ید و رفع تصرف بیش از ۱۸۳ هزار و ۲۵۴ هکتار از اراضی ملی استان طی شش ماه گذشته خبر داد.

تصرف, اراضی ملی, زنجان, خلع ید رفع تصرف  هکتار اراضی ملی استان

تصرف, اراضی ملی, زنجان, جلوگیری
به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان؛مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان زنجان با اشاره به اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان در طی شش ماهه سالجاری گفت :طی شش ماهه امسال ۶۵ موردخلع ید و رفع تصرف اراضی در استان زنجان انجام شده است.
آقاجانلو با اشاره به 452 مورد جلوگیری از تصرف اراضی استان افزود:در این زمینه ۶۰ مورد ماشین آلات توقیف و۷۳۱ مورد نقل از مردمی به این سازمان ارجاع شده است.
آقاجانلو ادامه داد: در طی شش ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار و۱۵۸ راس دام غیرمجاز در قالب54 مورد از سطح مراتع استان اخرج شدند.
مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان زنجان به تعداد اطفاء حریق در استان زنجان اشاره کردو گفت: طی شش ماهه امسال ۷۲ مورد اطفاء حریق در استان زنجان انجام شده است.
وی تنظیم پرونده ماده ۵۵ به مساحت بیش از ۹33 هکتار را از دیگر اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان بیان کرد .

رفع تصرف 131هکتار از اراضی ملی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات